Line Gessø Storm Hansen

Stilling 1. Kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark og Næstforkvinde for Kvinderådet
Arbejdssted Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
Eksterne henvisninger
Valgoplæg

Jeg kender det godt, når vagtplanerne ikke hænger sammen og travlhed på jobbet ikke giver plads til pauser. Når effektivisering i virkeligheden betyder besparelser.

 I den ideelle verden: 

• Er der rigelig tid til at passe patienterne fagligt forsvarligt

• Svarer lønnen til sygeplejerskers værdi for samfundet

• Er der daglig anerkendelse fra ledelsen og kollegaerne

• Bliver ingen syge af at gå på arbejde

• Er uddannelsen ikke forringet og praktikforholdene ordentlige

Jeg stiller op som Næstformand for Dansk Sygeplejeråd, fordi den ideelle verden er værd at stræbe efter. 

Arbejdspresset for sygeplejerskerne stiger mange steder. Vi har brug for ordentlige vilkår og arbejdsro.

Jeg kæmper for, at hver enkelt sygeplejerske oplever trivsel og udvikling. Vi skal være stolte af vores fag og det vi bidrager med til samfundet.

Jeg kæmper for, at sygeplejerskerne får en højere løn. Vi skal fortsætte kampen for LIGELØN, også hos lederne. Vi skal klæde tillidsrepræsentanterne på, sørge for gode uddannelsesmuligheder og tæt samarbejde. Jeg tror på sygeplejefaglig ledelse - også på højeste niveau i sundhedsvæsenet og i Sundhedsstyrelsen.

Vi skal være en moderne organisation, der sætter vores præg på sundhedspolitikken og arbejdsmarkedspolitikken. Vi skal søge indflydelse på sygeplejerskeuddannelsen og udviklingen af faget. Vi skal tage aktiv del i udviklingen af velfærdssamfundet.

Som en del af et centralt formandskab er respekten for det lokale råderum og samspillet med det centrale led i organisationen en vigtig balance.

Jeg repræsenterer en ny generation og med det nye tanker om fagforeninger og fællesskaber.

Min erfaring i DSR og mit uddannelsesniveau
Jeg har erfaringen og kompetencerne til at bestride posten som næstformand i DSR. Jeg har mere end 13 års erfaring med at kæmpe for sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår i DSR. Fire år som fællestillidsrepræsentant og ni år som kredsnæstformand, heraf syv år i DSRs hovedbestyrelse. Det giver en lang, bred og dyb erfaring.

Udover min uddannelse som sygeplejerske (1999), er jeg Cand.mag. i psykologi, filosofi og videnskabsteori (2004) og Cand.Oecon. i sundhedsøkonomi og offentlig ledelse (2015). Jeg har selvfølgelig også TR- og FTR-grunduddannelsen fra DSR samt forhandleruddannelse og diverse andre kurser fra både FTF, DSR og Cevea.

Jeg har et grundigt kendskab til de områder, der er relevante for at kunne løfte de komplekse opgaver som næstformand for DSR. Jeg har igennem årene løst sager blandt andet omkring arbejdsvilkår, løn og dårligt arbejdsmiljø. Dette både på det operationelle niveau og på det strategisk politiske niveau. 

Dertil kommer politiske indsatser såsom indførelsen af den første Klinisk Etisk Komite i psykiatrien og hjemmesygeplejerskernes arbejdsopgaver omkring 112 opkald i Varde kommune. Jeg har dagsordensat emner såsom mental sundhed, børns trivsel og sundhed samt Fremtidens Fagbevægelse, som var grundstenene til FTF-LO samarbejdet. Dette blot for at nævne nogle områder.

Som næstforkvinde i Kvinderådet har jeg arbejdet internationalt med kvinders rettigheder og vilkår på europæisk plan. Især med fokus på kvinders manglende ligeløn og lave pension. Men også mindre velkendte områder såsom kvindesygdomme har jeg beskæftiget mig med.

Lidt om mig - Blå bog
Jeg lever sammen med Peter og vores børn i et lille bondehus. Vores fritid er fyldt med leg, musik og gåture med vores dejlige hund Ingeborg. Min mand arbejder deltid som musiker og har derfor god tid i hverdagene til at skabe trygge rammer for børnene.

Mit engagement er bredere end Dansk Sygeplejeråd. Jeg tror på, at vi hver især kan gøre en forskel. Jeg kæmper for et bedre samfund, det gode liv for alle borgere i Danmark. Det gør, at jeg er meget engageret i vores fællesskab, politik og i lokalsamfundet. Det har jeg været i over femten år og det giver mig en masse energi. Jeg er derfor at finde på demonstrationer for eksempel omkring bedre klima, ligestilling og mindre vold. Jeg deltager gerne i debatter, stiller op i politik, skriver læserbreve og andet. Jeg er aktiv i Røde Kors, sidder i skolebestyrelsen og er kursusleder på en sommerhøjskole i Bjerringbro.