Annette Schjermer Voss Møller

Stilling Kredsbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Sjælland og sygeplejerske med specialefunktion.
Arbejdssted Holbæk Sygehus
Eksterne henvisninger
Valgoplæg

Udbrændt efter 10 år?

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har besluttet mig for at stille op som næstformand i Dansk Sygeplejeråd. I min praksis som basissygeplejerske har jeg været medskaber til småforbedringer i arbejdsvilkårene for mine kolleger og jeg. Dog søger jeg med næstformandsposten at udvide mit virkefelt, så jeg i alle aspekter af sygeplejen kan forbedre arbejdsvilkårene, og være medskaber af et værdifuldt fag, som man ikke bliver udkørt af efter blot 10 år.

 

Jeg er stolt af at være sygplejerske, og jeg elsker vores fag. Sygeplejersker skaber værdi i samfundet og er den 3. mest troværdige faggruppe i danskernes bevidsthed. Det tilstræber jeg mig på, at vi skal blive ved med at være.

 

Så hvad gør mig kompetent til næstformandsposten?

Jeg har de sidste 7 år arbejdet benhårdt for vores arbejdsmiljø med virkefelt på Holbæk Sygehus. Jeg er gået forrest i hver kamp med arbejdsfunktioner som både sygeplejerske, TR, FTR og medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Sjælland. Min praksisnære erfaring tager jeg med mig til posten som næstformand, så jeg forener det praksisnære på det operative niveau med de beslutninger, som bliver taget på det politiske niveau i DSR.  

For at vende tilbage til, hvorfor jeg er kompetent til næstformandsposten, kan jeg nævne ”Fralæggelseserklæringen” fra januar 2018. Den var kulminationen på længere tids arbejde med tydeliggørelse af belastet arbejdsmiljø, som jeg var med til at gennemføre, ved hjælp af dialog med medlemmer, DSR, lederne, sygehusledelsen samt regionspolitikerne, på et sagligt og fagligt niveau. Jeg stod bag den enkelte sygeplejerske, da det var svært, blev hårdt eller havde brug for en støttende, lyttende og nærværende person. Dialogen og de mange berøringsflader medførte en henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet om bekymrende arbejdsvilkår. Det førte til tilsyn, og påbud blev udstedt. SAMMEN fik vi fokus på særligt belastede vilkår.

 

Hvordan ser fremtiden så ud?

Det jeg kæmper for er, at vi skal have et arbejde, vi kan holde til hele livet. Og jeg mener, at det er noget vi i fællesskab skal bestræbe os på. Der er alt at vinde ved et sundt og godt arbejdsmiljø. Arbejdsglæde og trivsel er en vigtig forudsætning for, at sygeplejersker har mulighed for at yde sygepleje af høj kvalitet til patienter og borgere rundt i landet. Det har betydning for fastholdelse og rekruttering af nye sygeplejersker, at der er gode arbejdsvilkår. Jeg vil med følgende hovedpunkter arbejde hårdt og engageret for et arbejdsmiljø, som den enkelte kan holde til hele livet; Arbejdsmiljøet kan ikke stå alene – ej heller nedenstående, det har indflydelse på hinanden.

 

Fag, faglighed og uddannelse

Dansk Sygeplejeråd står stærkt, og det er vigtigt når sygeplejersker søger indflydelse og er med til at udvikle faget. Der er og bliver etableret flere tværfaglige netværk, der giver professionen endnu stærkere sammenhold.

 

Løn og pension

Vi skal sikre, at vores løn og pension følger udviklingen i samfundet. Vi skal ikke halte bagefter.

Fokus på lokal løndannelse og sikre, at der er lokale lønmidler at forhandle om, også til basissygeplejersker. Det kunne have positiv effekt i forhold til fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker.

 

Ligeløn

- der SKAL ske en udligning mellem mande- og kvindefag med samme uddannelsesniveau. Den ulighed skal vi have Christiansborg til at gøre noget ved!