Anni Pilgaard

Stilling 1. Næstformand i Dansk Sygeplejeråd
Arbejdssted Dansk Sygeplejeråd
Eksterne henvisninger
Valgoplæg
Sygeplejen står over for store udfordringer, og dette kræver en klar prioritering og et stærkt fællesskab. Jeg genopstiller som næstformand i Dansk Sygeplejeråd, og jeg vil arbejde for høj faglighed, et sikkert arbejdsmiljø og for at styrke de gode relationer til medlemmerne.

Opgaver og ressourcer skal stå mål med hinanden
Arbejdstilsynet har givet mange påbud, sygeplejerskerne befinder sig ofte i et alt for presset arbejdsmiljø og flere oplever en forringet patientsikkerhed. Dansk Sygeplejeråd arbejder målrettet på at forbedre arbejdsmiljøet og i fællesskab kan vi blive endnu bedre til at sikre sygeplejerskerne.

Som næstformand vil jeg kæmpe for, at sygeplejerskerne har et sundt arbejdsmiljø, hvor der er tid til at yde pleje og omsorg af høj kvalitet og til at udføre et fagligt arbejde på en kompetent og værdig måde. Derfor skal opgaver og ressourcer stå mål med hinanden! I alliance med andre organisationer vil jeg vedvarende påpege vigtigheden af, at sundhedsvæsenet bliver prioriteret, så vi sammen kan opnå politiske og økonomiske resultater til gavn for alle.

Høj faglighed og gode studieforhold
De studerende oplever et uddannelsessystem under stort pres både på professionshøjskolen og i klinikken. Underviserne er presset af besparelser og der er for få kliniske vejledere i klinikken, hvor der er mangel på sygeplejersker, et voldsomt arbejdspres og nedskæringer. I en stærk alliance lykkedes det os at afskaffe 2 % produktivitetskravet på sygehusene – og vi skal have stoppet 2 % omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet NU!

Som næstformand vil jeg arbejde for, at sygeplejestuderende sikres faglige kompetencer og lærerige studieforhold. Ligeledes skal det prioriteres, at underviserne på professionshøjskolerne får gode udviklingsmuligheder og et sundt arbejdsmiljø. De studerende skal prioriteres, for de er vores kommende sygeplejersker. Investering i uddannelse sikrer høj kvalitet og det danner grobund for et værdifuldt Danmark og et stærkt Velfærdssamfund.

Stærke relationer, så vi skaber et stærkt fællesskab og giver Dansk Sygeplejeråd legitimitet
Omorganiseringer i sundhedsvæsnet sker med stadig større hastighed. Vores tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter oplever gentagne gange, at deres mulighed for indflydelse forringes.

Som næstformand vil jeg arbejde for, at det skal være attraktivt at være organisationsvalgt i Dansk Sygeplejeråd. Vi skal sikre gode uddannelsesmuligheder til at matche udfordringerne og aktiv deltagelse i beslutningsprocesser. Jeg vil arbejde med de politiske pejlemærker, der skaber rammen for større indflydelse til medlemmerne, handlekraftige fællesskaber og sammenhæng, så vi kan få et aktivt og levende medlemsdemokrati. I fællesskab skal vi blive endnu bedre til at møde sygeplejerskerne, hvor de er og tage udgangspunkt i deres konkrete oplevelser i hverdagen, hvad enten det er som klinisk sygeplejerske, sundhedsplejerske, underviser, forsker eller leder.

Mere sygeplejefaglig ledelse
I flere tilfælde ser vi, at politikerne detailstyrer ledelse og fokuserer på økonomi og produktivitet. Derved mindskes sygeplejefaglig ledelse og det medvirker, at der gives mindre plads til faglighed. Det forringer sygeplejerskernes arbejde med pleje og omsorg for patienter og borgere og forringer arbejdsglæden.

Som næstformand vil jeg arbejde for, at sygeplejersker ledes af sygeplejersker på alle niveauer, for gennem fagets forståelse skabes kvalificeret sygeplejefaglig ledelse. Derudover skal der være et tillidsbaseret ledelsesrum, så tillid er den gennemgående værdi på alle arbejdspladser.

En gang sygeplejerske, altid sygeplejerske
Sådan har jeg det i mit hjerte. Jeg har energien, lysten og evnerne til fortsat at kæmpe for sygeplejerskerne og sygeplejen.

Som næstformand i Dansk Sygeplejeråd vil jeg arbejde for de faglige værdier og for, at sygeplejerskerne bliver værdsat både politisk og økonomisk.

Jeg vil varetage opgaven med stor respekt og ydmyghed og arbejde ud fra mine kerneværdier: troværdighed, vedholdenhed og engagement.

Jeg vil arbejde for styrkede relationer og et stærkt fællesskab, for kun herved er vi i stand til at gøre en reel forskel, der skaber værdi for medlemmerne.

Dansk Sygeplejeråd er sygeplejerskernes fagforening og jeg ved, vi kan blive endnu bedre, men det sker kun, når vi har medlemmernes opbakning. Hver for sig kan vi meget, men sammen kan vi meget mere.

Venlig hilsen
Anni Pilgaard
1. næstformand, Dansk Sygeplejeråd

CV

Personlige   oplysninger

Navn: Anni Pilgaard
Adresse: Mannehøj 39, 6600 Vejen
Mobil: 2243 2288
Født: 4. juni 1959

Beskæftigelse
 • - 2010        1. næstformand i Dansk Sygeplejeråd
 • 2010-2007 Kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
 • 2007-1995 Amtskredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Ribe Amtskreds
 • 1995-1991 Anæstesisygeplejerske, Centralsygehuset i Esbjerg
 • 1991-1988 Aftensygeplejerske i ortopædkirurgisk afdeling, C i Esbjerg
 • 1988-1985 Aftensygeplejerske i medicinsk afdeling, C i Esbjerg
 • 1985-1984 Underviser ved Ribe Amts sygeplejeskole
 • 1984-1983 Sygeplejerske ved Ebeltoft Sygehus
 • 1983-1979 Sygeplejeelev ved Silkeborg Sygeplejeskole
Uddannelse
 • 2006 Master of Public Management, MPM, Syddansk Universitetscenter, Odense
 • 2003 NLP Coach. Dansk NLP Institut
 • 2001 NLP Erhvervs Master. Dansk NLP Institut
 • 2000 NLP Practitioner, Dansk NLP Institut
 • 1997 Forhandler uddannelse ved Amphion
 • 1996 TR-uddannelse i Dansk Sygeplejeråd
 • 1991 Anæstesisygeplejerske ved Centralsygehuset i Esbjerg
 • 1983 Sygeplejerske ved Silkeborg Sygeplejeskole
Bestyrelsesposter
 • -2013         Næstformand i AK-Samvirke/ Danske A-kasser
 • 2012-2013 Bestyrelsesmedlem i AK-Samvirke
 • - 2012        Bestyrelsesmedlem i Lærerstandens Brandforsikring
 • -2010         Formand for DSA
 • -2010         Medlem af repræsentantskabet for Lån og Spar   
 • 2012-2011 Næstformand i bestyrelsen for Forsikringsselskabet Bauta
 • 2011-2009 Bestyrelsesmedlem af Forsikringsselskabet Bauta
 • 2010-2007 Bestyrelsesmedlem af University Collage Lillebælt
 • 2007-2006 Bestyrelsesmedlem af den midlertidige bestyrelse ved CVU Lillebælt
 • 2006-2005 Formand for den midlertidige bestyrelse på Vejle Sygeplejeskole
 • 2005-2003 Næstformand i den fusionerede bestyrelse for CVU Esbjerg og CVU Vest. Medlem af forretningsudvalget
 • 2003-2002 Næstformand i CVU-Esbjerg
 • 2002-1995 Medlem af Fællesbestyrelsen for Social- og Sundhedsuddannelserne
 • 2010-1995 Medlem af Lokalrådet for Lån og Spar, Esbjerg afdelingen
 • 1996-2000 Delegeret i Danske Sygeplejerskers A-kasse
 • -2000         Delegeret i PKA
Anni Pilgaard
1. næstformand, Dansk Sygeplejeråd