Stem til Ungeråd KBH 2017

Ungeråd KBH er talerør for unge, der bor eller færdes i København og vil gennem direkte samarbejde med politikerne være med til at sætte et aftryk på de beslutninger, der tages i Kommunen.

Valget er slut


Du kan læse mere om Ungeråd KBH på facebook.com/UngeraadKBH