David Odgaard Ravn

Liste L E D E R L I S T E N
Arbejdssted / Workplace CEO, Event Collective ApS
Uddannelse / Education Aalborg Universitet i København
Retning / Field Teknoantropologi
Hvem er jeg?
Proaktiv er det ord, der beskriver mig bedst. Jeg er drevet af at kunne være i en position, hvor det er muligt at ændre noget til det bedre. 
Jeg har tidligere været aktiv som konsulent, David R. Consulting, og i dag arbejder jeg fuldtid som ejer og direktør for Event Collective.

Jeg brænder for IDA som fagforening og medlemsorganisation. Dette kan ses i det arbejde, jeg har lagt i foreningen gennem årene.

Jeg har været aktiv i IDA siden 2013:
  • Næstformand i IDA Lederforum Hovedstaden fra 2017-2018. Bestyrelsesmedlem fra 2018-nu

  • Bestyrelsesmedlem i IDA Young Professionals fra 2015-2018. Formand fra 2018-nu
  • Ansat som IDAs studenterkontakt på Aalborg Universitet i København. Her opnåede jeg at rekruttere 600% flere medlemmer end den tidligere ansat. Det betød, at min ansættelse blev oprettet som 3 stillinger, da jeg stoppede. Derover oprettede jeg et IDA Event netværk på 18 frivillige, som jeg motiverede og engageres til at lave frivilligt arbejde i IDA
Igennem min tid hos IDA har jeg stået for over 150 IDA arrangementer rundt om i landet
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har to mål med at stille op:

1. At få flere unge ind i det fagpolitiske arbejde i IDA.

2. At øge interessen for ledelse blandt unge professionelle.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Til tidligere formandsmøde i IDA, er det blevet projekteret, at i 2025 er 50% af IDAs medlemmer under 35 år.

Hvis jeg får nok stemmer, så vil jeg kæmpe for at få flere unge professionelle engageret i IDA, og til at lave flere aktiviteter der er tidssvarende for det arbejdsmarked, som yngre IDA ledere møder i dag.
Who am I?
Proactive is the word that describes me best. I am driven by being in a position where it is possible to change something for the better.

I have previously been active as a consultant, David R. Consulting, and today I work full time as owner and director of Event Collective.

I am passionate about IDA as a members organization. This can be seen in the work I have put into the association over the years.

I've been active in IDA since 2013:

  • Vice-chairman of IDA Lederforum Hovedstaden (IDA Leaders Forum Copenhagen) from 2017-2018. Board member from 2018-now
  • Board member of IDA Young Professionals from 2015-2018. Chairman from 2018-now
  • Employed as IDA's student liaison at Aalborg University in Copenhagen. I recruited 600% more members than the previous employee. This meant that my employment was created as 3 positions when I stopped. In addition, I created an IDA Event network of 18 volunteers that I motivated and inspired to do volunteer work in IDA
Throughout my time at IDA I have been responsible for over 150 IDA events around the country

Why am I a candidate?
I have two goals:

  1. Engaging more young professionals to be active in IDA.
  2. To increase interest in leadership and management among young professionals.
 
Why should you vote for me?
It has been projected that by 2025, 50% of IDA's members are under 35 years of age.

If I get enough votes, then I will fight to get more young professionals engaged in IDA, and to do more activities that are up to date with the working market that IDA leaders meet today.