Allan Bak Ahrensberg

Liste L E D E R L I S T E N
Arbejdssted / Workplace Excellence Danmark ApS
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Kemi
Hvem er jeg?
Jeg er direktør i Excellence Danmark/ Ahrensberg Excellence, der rådgiver direktioner, som har den ambition at udviklede deres virksomhed i World Class kategorien.
Fra 1984 til 2007 ansat i DIEU (nu Mannaz), hvor jeg arbejdede med projektledelse og med topledelse, blandt andet VL-programmet, der har dannet baggrund for mange ingeniører, der i dag bestrider topplaceringer i dansk erhvervsliv.Jeg var med i etableringen af IDA Lederforum og bestyrelsesformand de første 6 år. Jeg har det meste af mit arbejdsliv haft stor fornøjelse af at skabe rammer for og positionere ingeniører, som projektledere, mellemledere og topledere i danske virksomheder.
Jeg er aktiv i IDA som bestyrelsesmedlem i Erhvervs-og Vækstudvalget.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg tror på, at den del af ingeniørstanden som fungerer som ledere er en vigtig forudsætning for at udvikle Danmark som et velfærdsland.

Et land med høj produktivitet, der producerer ydelser og produkter i global topklasse og til tilsvarende høje priser. Det kræver begavede organisationer, klog ledelse samt anvendelse af nye teknologiske løsninger.
Her skal IDA synliggøre de 50 % af ingeniørstanden, der dagligt arbejder som projektledere, linjeledere og topledere, og som gør en fantastisk indsats.
IDA skal levere varen til sine medlemmer, som en organisation vi kan være stolte af!

Et IDA der øger standens markedsværdi og som til stadighed kender medlemmernes nuværende og fremtidige behov og herudfra agerer rettidigt, elegant og effektivt.