Claus Christian Torbøl

Liste L E D E R L I S T E N
Arbejdssted / Workplace FLSmidth A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Produktion & Ledelse
Hvem er jeg?
Jeg er uddannet civilingeniør på Danmarks Tekniske Universitet (Produktion og Ledelse), og har efterfølgende udviklet bred international ledelseserfaring over 20 år gennem det globale ingeniørfirma FLSmidth.

Udover København har jeg gennem 15 år været stationeret i udlandet i Malaysia, Indien, Kina og Rusland. 

Senest har jeg været Senior Vice-President for en global FLS forretningsenhed (1500 medarbejdere) indenfor service. 

Hvem er jeg? Først og fremmest altid nysgerrig og med en stærk iværksætterånd.
  • Jeg har en holistisk tankegang og opbygger aktivt et stærkt netværk på tværs af niveauer og organisationer.
  • Jeg har skabt stærke teams med høj effektivitet gennem et uformelt og attraktivt arbejdsmiljø.
Jeg vil gerne være med til at bidrage med min internationale erfaring.
Hvorfor stiller jeg op?

Verden bliver mindre, fordi teknologi spiller en større og større rolle i hverdagen. 

Om vi sidder i Danmark, Indien eller US, er ikke længere en begrænsning for det daglige samarbejde i virksomheden på tværs af grænser. Kun tidsforskelle spiller ind når møder skal afholdes!

Vi kommunikerer i stigende grad på andre sprog, og firmaer har valgt at gøre engelsk til koncernsprog. Det medfører, at vi skal kunne begå os i andre kulturer, men også forstå, hvilke kompetencer der er behov for i fremtiden.

Når man arbejder som projektleder eller direktør i et internationalt miljø, er det vigtigt for en, at der er adgang til relevant uddannelse i Danmark, ligesom det er vigtigt for at sikre, at det danske velfærdssamfund fortsat udvikles i de kommende årtier. 

Der er behov for en international tilgang hos IDA i disse år, med den internationalisering der sker i øjeblikket.

Jeg har valgt at opstille, fordi jeg vil bidrage til, at IDA bliver mere globalt fokuseret i tilgangen til at udvikle internationale ledere i Danmark.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil arbejde for at IDA er forud for udviklingen, og kan hjælpe medlemmer med coaching og uddannelse i forhold til de behov og kompetencer, der er brug for i fremtiden.

Vi skal sikre, at IDA’s medlemmer er blandt de bedste i verden til ledelse. 

Er man internationalt som leder ikke i front, kan man heller ikke tiltrække de bedste internationale specialister indenfor alle brancher til sit team, men mister dem til andre lande. 

I fremtiden vil arbejdskraften blive knap i Danmark, og det vil kræve at vi tiltrækker ingeniører fra andre lande. Hvis vi som ledere ikke kan løfte opgaven, mister vi vores position, og får ikke råd til at fastholde den samme velfærd som i dag.