Caroline Maria Tromer Dragsdahl

Liste L E D E R L I S T E N
Arbejdssted / Workplace Novo Nordisk A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Design & Innovation
Hvem er jeg?
Idérig initiativtager og projektleder
Gennem hele mit liv har jeg været en der hurtigt griber bolden når der er brug for at skabe en forandring. Jeg tør udfordre status quo og finder gerne på radikale idéer. Samtidig gør jeg meget for at forstå mine medmennesker og at sørge for vi i fællesskab forstår de udfordringer vi står overfor.

Det er er kvaliteter der er kommet mig til gode som projektleder, såvel som i min tid som formand for Polyteknisk Forening på DTU, og senest i mit bestyrelsesarbejde i IDA Young Professionals.  

Passion for mennesker og teknologi
Som civilingeniør har jeg en stor passion for geniale, holdbare løsninger der udnytter samspillet mellem teknologi og mennesker til at gøre livet og verden bedre. I mit arbejde hos Novo Nordisk gør jeg netop dette, da jeg som usability ingeniør er med til at sikre at vores produkter rent faktisk er sikre og forståelige, brugervenlige, for mennesker.Hvorfor stiller jeg op?
Fokus på unge talenter
IDA skal være et sted hvor unge kan finde inspiration til og blive støttet i deres karriereudvikling. I fremtiden bliver arbejdsmarkedet anderledes, og teknologi kommer formentlig til at fylde endnu mere. Jeg vil gerne arbejde for at det bliver synligt at ingeniører kan være fremragende ledere, og at unge talenter klædes godt på til at kunne være det.

Diversitet i ledelse og flere kvinder i topposter
Kvoter er et nedslidt samtaleemne. Men hvordan kan vi skubbe til erhvervslivet for at skabe mere diversitet i ledelse, og sørge for at bestyrelsesgangen ikke kun består af hvide gråhårede mænd? Jeg tror der er mange håndtag at skrue på som vi endnu ikke har prøvet af, og jeg tror på at IDA kan gøre mere for at fremme denne dagsorden. Det vil jeg være med til at sørge for.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg står ved mine mærkesager og du kan altid få fat på mig. Jeg suger gerne gode idéer og råd til mig.

Min erfaring fra frivilligt politisk arbejde, såvel som store tunge organisationer gør at jeg har et godt udgangspunkt for at få gennemført nogle spændende forandringer og politik i IDA.
Who am I?
Inventive engineer and project manager
Throughout my life I have been a person who quickly takes the initiative when change is needed for the people around me, or in the organisations i am part of. I dare to challenge the status quo, and like to come up with radical ideas. At the same time however, I am very conscious of the people I work with, and ensuring that we are all on board, and deeply understand the challenge at hand.

These qualities have helped me in my work as project manager and during my time as president of the student union at DTU, which beside representing 10.000 students entails leading a small business with roughly 17 mio. DKK in turnover. Lately it has also helped me in my volunteering work in the board of IDA Young Professionals. 

Passion for people and technology
As an engineer I have a great passion for creating solutions which take advantage of technology to support people and create a better world. In my work at Novo Nordisk I do exactly that, as I as a usability engineer am part of ensuring that our products are safe and user friendly for real humans.


Why should you vote for me?
Focus on young professionals
IDA should be a place where young professionals can find inspiration and be supported in their career development. Out future workplaces will be very different from today, and technology will most likely be ever more dominant. I want to work to ensure that it becomes clear that engineers can be great leaders, and that young talents are given the right skills to become exactly that. 

Diversity in management and more females in top positions
How can we push the industry to create more diversity in our workplaces and make sure that the management board doesn't only consist of white grey-haired men? I think there are many ways to do it which we haven't tried out yet, and I believe that IDA can do even more to push for that agenda. I want to ensure that happens.