Claus Beier

Liste L E D E R L I S T E N
Arbejdssted / Workplace KU
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Kemi
Hvem er jeg?

Jeg har arbejdet med ledelse af forskere og forskningsledelse gennem ca. 20 år på Risø, i Norge og aktuelt nu som institutleder på KU.

Min ledelseserfaring spænder over ”inspirationsledelse” eller ”ledelse gennem eksemplet” af mindre grupper i internationale projekter uden formelle beføjelser over mellemlederfunktioner med personale- og linjeledelse til strategisk organisationsledelse.

Jeg er optaget af at ledelse selvfølgelig handler om at sætte retning, træffe gode beslutninger og skabe resultater, men også at dette kun sker gennem velfungerende og samarbejdende organisationer
– at ledelse er en service for organisationen der skal bidrage til at den og den enkelte medarbejder fungerer bedre.

Jeg er stærk tilhænger af Appreciative Inquiry (AI) - som leder søger jeg efter energien og de gode erfaringer, jeg tror på den enkeltes gode intentioner og jeg tror på at gode beslutninger bygger på gode erfaringer – og at gode erfaringer bygger på dårlige beslutninger.

Hvorfor stiller jeg op?

Viden, samarbejde, løsninger og ledelse

Verdens globale udfordringer kræver fantastisk forskning, udvikling og implementering – og det kræver fantastiske evner for tværfaglighed og samarbejde.

Universiteter og vidensinstitutioner har her en afgørende rolle at spille, i samspil med virksomheder og myndigheder. Det kræver ledelse med øje for samarbejde og løsninger på tværs, og det forudsætter anerkendelse af værdien og implementering af god ledelse.

Her mener jeg IDA kan bidrage positivt.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Bæredygtighed, viden og IDA

Jeg vil arbejde for at styrke IDAs profil og aftryk i forhold til bæredygtighedsdagsordenen og herunder særligt, med udgangspunkt i universitetsverdenen, som er der jeg udfolder mig, arbejde for at styrke fokus på god ledelse som forudsætning for at skabe de uddannelser, den viden og de løsninger som samfundet har brug for i kampen for en bæredygtig fremtidig udvikling.