Michael Fahlgren

Liste Selvstændige Ingeniører
Alder / Age 62
Arbejdssted / Workplace Danish Technical Press - egen virksomhed
Uddannelse / Education Ingeniør, M-IDA, EBA
Retning / Field Svagstrøm

Kandidater i