Jens Kirkelund Madsen

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 55
Arbejdssted / Workplace GN Audio A/S
Uddannelse / Education Akadiingeniør, Master i ledelse & organisation
Retning / Field Ledelse
Hvem er jeg?

Jeg har været bestyrelsesformand for IDA Lederforum Hovedstaden i årene 2015, 2016, 2017 & 2018 .

I mit daglige virke er jeg Senior Director Audio Engineering hos GN Audio i Ballerup.

Jeg er leder for 39 ingeniører i Danmark og i Kina. Mine medarbejdere er aktive medspillere i mit daglige virke. At føle sig hørt, forstået og anerkendt er vigtige faktorer i den enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen. Jeg brænder for udvikling af både den enkelte medarbejder og medarbejderen som en del af den organisatoriske helhed.

Se i øvrigt nedenstående interview vedrørende forandringsledelse.

https://universe.ida.dk/artikel/chef-om-forandringsledelse-det-faelles-er-at-vi-taler-sammen-57299/


Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har valgt at opstille, fordi jeg der, hvor jeg nu er i livet, har tid og lyst til at bidrage med mine erfaringer i et virke for IDA.

Jeg har en master i ledelse og organisation fra Bedfordshire University i England, og jeg har 20 års praktisk ledelseserfaring. Følg gerne linket nedenfor.

https://www.linkedin.com/in/jenskmadsen/

Hvorfor skal man stemme på mig?

Min største mærkesag er helt klart medarbejdernes trivsel i innovations- og forandringsprocesser.

Medarbejder-, teknologi- samt organisationsudvikling er gensidigt afhængige af hinanden, og disse kombineret emergerer vækst som bl.a. skaber trivsel og innovation.

Who am I?

I was selected as the chairman of IDA Lederforum Hovedstaden 2015, 2016, 2017 & 2018. 

I am the Senior Director Audio Engineering at GN Audio in Ballerup. I lead 39 engineers in Denmark and China.

Why am I a candidate?

I candidate because I have a passion for appreciative leadership and development of both the individual employee and the employee as a part of the organisation as a whole.

I have more than 20 years practise as a leader. I have a MSc in leadership and organisation from Bedfordshire University in England. See more on the following link https://www.linkedin.com/in/jenskmadsen/

Why should you vote for me?
My key issue is the development of the employee while experiencing innovation and change. Employee-, technology- and organisational development interdepend and combined they emerge growth resulting in increasing employee satisfaction a.o.