Martin Juhl Vojdeman

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 46
Arbejdssted / Workplace Westergaard A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Maskin, Mekanik & Industri
Hvorfor skal man stemme på mig?
  • Lige muligheder og lige vilkår for alle: Mangfoldighed styrker væksten.
  • Moderne ledelse er relevant for alle: Samarbejde og vidensdeling giver bedre trivsel.
  • Innovation og trivsel går hånd i hånd: Velfungerende medarbejdere er bedre innovatører