Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 32
Arbejdssted / Workplace MAN Energy Solutions, filial af MAN Energy Solutio
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Ledelse, Org. & Forret.udvikl.
Hvem er jeg?

32 år og bor i Fløng og arbejder til dagligt i MAN Energy Solutions.

Jeg har de seneste 3 år siddet i IDA Privats bestyrelse hvor jeg har stiftet godt kendskab til IDA og dens aktører.

Derudover er jeg næstformand i IDA VG, hvor jeg også har fået udviklet kompetencer indenfor tillidsarbejde. Alles kompetencer skal bringes i spil for at styrke innovation.

Hvorfor stiller jeg op?

Fordi jeg gerne vil påvirke innovation via diversitet.

Jeg vil bl.a. gerne arbejde for at sikre flere kvindelige rollemodeller i samfundet. Både for at få flere piger til at sparre med og ikke mindst afspejle sig i de kvindelige rollemodeller.

Diversitet i teams bidrager direkte til bundlinjen, og der er på flere arbejdspladser behov for at kvinderne bliver set. Alles kompetencer skal bringes i spil for at styrke innovation.

Hvorfor skal man stemme på mig?
  • Min største force er at bringe nye ideer på banen. Det kan jeg fordi jeg selv holder mig ajour med de seneste tendenser og gerne bringer dem frem.
  • En tidligere kollega har udtalt: “Creating something out of nothing is the phrase that comes to mind when I think about Afshan”. Alles kompetencer skal bringes i spil for at styrke innovation.