Kathrine Røhr Bengtsen

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 32
Arbejdssted / Workplace Novozymes A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Uden for kategori
Hvorfor skal man stemme på mig?
  • Lige muligheder og lige vilkår for alle: Mangfoldighed styrker væksten.
  • Moderne ledelse er relevant for alle: Samarbejde og vidensdeling giver bedre trivsel.
  • Innovation og trivsel går hånd i hånd: Velfungerende medarbejdere er bedre innovatører