Hans Wolfsberg Schmidt

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 58
Arbejdssted / Workplace Ishøj Kommune
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Teknikumingeniør, Byggeri & Anlæg
Hvem er jeg?
Det gik ufatteligt godt, men ikke så længe. Forbrugsboblen bristede, da danskerne fik en kartoffelkur og yuppierne måtte parkere deres Mercedes. 
Jeg blev færdig som bygningsingeniør fra Københavns Teknikum i 1987 - fattigfirserne - og på den tid regulerede staten konjunkturerne gennem blandt andet den statslige byggeaktivitet. Det vil sige fuldt stop og svære jobmuligheder for nyuddannede. Så vi har været der før.
Et vellykket fagprojekt om Storebæltsforbindelsen ledte dog hurtigt til ansættelse hos DSB, som kort efter omdannedes til de virksomheder, vi kender som DSB og Banestyrelsen. 
Jeg opnåede derfor tidligt kompetencer i organisationsudvikling og forandringsledelse.
Tilfældet ville, at jeg kom tæt på anlægget af både Storebælt- og Øresundsforbindelserne inden trangen til luftforandring i år 2000 ledte til ansættelse i den kommunale forvaltning. Først i Vallensbæk og nu i Ishøj Kommune. 

Udover det gennemgående fag ledelse skiftede det faglige fag fra bygge- og anlæg til jura. Et skifte, som gjorde det klart, hvor meget det kan betyde for den personlige udvikling at skifte både virksomhed og branche, og at de kvaliteter, der ligger i at oparbejde en 40 årig karriere i samme virksomhed, også er værdifulde. Som leder må man spørge, om “det” kunne være anderledes?. Det gælder også om at være kritisk til anvendelsen af de ledelsesparadigmer, der løbende udvikles.
Jeg oplever, at virksomheder anvender for lidt energi på at analysere, hvilke problemer virksomheden har, inden der introduceres et nyt ledelsesparadigme. 
Tag nu eksempelvis innovation. Det lyder intuitivt rigtigt, at virksomheden skal være innovativ, med hvilke problemer løser innovationen ?. Og er innovation det bedste svar på problemerne ?.
Det kunne jo være anderledes. Måske den måde virksomheden er organiseret, på eller - gys - ledelsen, der bør udvikles. 

Min tilgang er, at en leder skal erkende, at verdenen er kompleks, og der findes ikke et "quick fix", der løser alle udfordringer. Men det er vigtigt at kende de forskelige tilgange til løsninger og på et split sekund anvise en mulig vej. En sidste ting er, at lederen skal kunne eksekvere uanset ledelsesparadigme.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Dette er nogle af de overvejelser, jeg selv gør, og har du samme tilgang, synes jeg, du skal støtte mit kandidatur til listen “Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse”, så vi kan den kritiske refleksion og effektive eksekvering sat på dagsordenen.