Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 40
Arbejdssted / Workplace Københavns Universitet, KU
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Datalogi
Hvem er jeg?
Jeg har arbejdet med IT siden folkeskolen – altså siden 1993. Jeg er en af de heldige – jeg har fået lov til at beskæftige mig med noget jeg brænder for.
Jeg har en datamatikeruddannelse fra Lyngby Uddannelsescenter, 2001 og en Diplomingeniør i IT fra DTU, 2005. I øjeblikket læser jeg master i IT Ledelse på ITU.
Jeg har arbejdet med ledelse af børn og voksne i det meste af mit aktive erhvervsliv. Både professionelt og frivilligt. Mine omgivelser fortæller mig, at mit store engagement slår igennem. Min entusiasme smitter.
Tillidsposter: Formand for grundejerforening 1½ år, medlem Fælles Universiteters ERFA-gruppe indenfor IT-arkitektur og ERFA-gruppe indenfor robotteknologi (både private og offentlige virksomheder)

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/frank-ditlevsen-8aa3802/
Hvorfor stiller jeg op?
Min mission er, at vi finder tilbage til, at når vi arbejder – så arbejder vi. Når vi holder fri, så holder vi fri, for at øge trivsel og innovation på arbejdspladsen.
Jeg har lige holdt ferie. Telefon og PC har været lukket helt. Jeg har ikke tjekket mail eller kalender i ferien – for første gang i 10 år. 
Hvorfor skal man stemme på mig?
Moderne ledelse er relevant for alle -

Fordi jeg har oplevet, hvad det gør ved mennesker, når man ikke kan slippe arbejdet.

Det betyder, at vi ikke får tid til at slappe af og ideerne til innovation udebliver, fordi de drukner i kalender og mails.
Man føler, at man er så vigtig, at man sidder med kaffe hele natten, fordi man skal løse en opgave og forsøger at forcere de kreative ideer.
Det medfører at opgaver bliver dårligt løst, mere sygefravær - til i yderste konsekvens langvarig stress.
Så derfor mener jeg at trivsel er vigtig.
Hvis man trives på sin arbejdsplads, er det også sjovt at være på arbejdspladsen.
Når det er sjovt at være på arbejde, kommer der ideer frem, som ellers ikke ville være kommet - altså innovation.
Trivsel og innovation stiller krav til den moderne leder.
Det kræver en anden form for ledelse end den traditionelle leder at skabe de to. Og modet til at uddelegere ansvaret for opgaverne.