Charlotte Louise Friis Rundsten

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 41
Arbejdssted / Workplace Københavns Universitet, KU
Retning / Field Uden for kategori
Hvem er jeg?
Jeg er 41, gift med Carsten og mor til en dejlig datter fra 2012. Jeg arbejder på Københavns Universitet, hvor jeg lige nu plejer min interesse for arbejdsmiljø udover mine almindelige opgaver indenfor studieadministration. Mit arbejdsliv har været præget af, at jeg er opvokset i udlandet, så jeg taler flere sprog, elsker at gå i dialog med andre mennesker og se en ting fra flere sider.
 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for at være en brobygger og favne alle IDAs medlemmer, uanset om du er selvstændig, offentlig eller privat ansat, fastansat eller løst tilknyttet til arbejdsmarkedet.
Som mor og hustru vil jeg arbejde for, at du kan få en endnu bedre balance mellem arbejde og familieliv. Danmark er del af det globaliserede samfund og vi er nødt til at påtage os et større ansvar for at sikre diversiteten i arbejdsmarkedet.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Du skal stemme på mig, hvis du vil støtte en engageret ildsjæl med fokus på psykisk arbejdsmiljø, hvor bedre håndtering af stress og det øgede performance pressure er mine topprioriteter.
 Det vigtige for mig er, at fremme det gode arbejdsmiljø, synliggøre fagforeningens nye rolle i det globaliserede arbejdsmarked, støtte op omkring lige muligheder og vilkår for alle.

Who am I?
I am 41, married to Carsten and mother to a lovely daughter from 2012. I work at the University of Copenhagen, where I work within the study administration, as well as focusing on the work environment. My professional life has been characterized by growing up abroad, hence I speak several languages, love to interact with other people and see things from several perspectives.

Why am I a candidate?

I am running because I want to build a bridge between the different sections and embrace all IDA members, whether you are self-employed, public or private employee, permanent or loosely affiliated with the labor market. As a mother and wife, I want to work for you to get an even better work-life balance during your professional life. Denmark is part of the globalized society and we need to assume greater responsibility for ensuring diversity in the labor market.


Why should you vote for me?

Vote for me if you want to support a truly committed person, who focuses on the mental and emotional wellbeing in the work environment, where stress and increased performance pressure are my top priorities. The important thing for me is to promote the good working environment, to highlight the new role of the trade union in the globalized labor market, and to support equal opportunities and conditions for all.