Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 53
Arbejdssted / Workplace Mozhi Consulting IVS
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Teknikumingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm
Hvem er jeg?
Gæt hvem er vinderen af Agnes & Betzy's pris/Årets ingeniør pris i 2019?? Ja, mig ❤️ Heldige mig ❤️.

1000 tak Danmark. Jeg er enormt stolt og ydmyg, og selvfølgelig meget rørt. En af de bedste dage i mit liv.

Jeg kom til Danmark fra Iran som 21årig og familiesammenført i 1986. Lærte dansk, fødte min datter som jeg relativt hurtigt blev alene med, læste videre og fik en ingeniøruddannelse, og har haft lederjob siden 2004.

Jeg vil beskrive mig selv som en stærk og synlig leder, med en overbevisning om at alle mennesker har et potentiale. For at kunne hjælpe andre med at finde og bruge dette potentiale, har jeg uddannet mig inden for NLP Master og ICC coaching

Jeg er en ildsjæl, som med stor energi og entusiasme sætter pris på at engagere mennesker omkring mig.

Hvorfor stiller jeg op?

Siden 2015 har jeg arbejdet som selvstændig med at få langtidsledige og stressramte akademiker i job. Det er lykkedes, at hjælpe 112 højtuddannede akademikere og ingeniører fra udlandet i job, indenfor deres respektive fagområder.

Jeg er taknemmelig for de muligheder og den støtte Danmark har givet mig i løbet af årene, og jeg finder, at min virksomhed og det arbejde jeg udfører nu, betaler noget tilbage til samfundet. Det er en god følelse, og jeg oplever at jeg bidrager til at skabe vækst i samfundet, med det arbejde jeg udfører.

Jeg stiller op, da jeg ved IDA har meget fokus på mangfoldighed, trivsel, Innovation og moderne ledelse. Emner, som jeg har haft fokus på som leder er:

  • At der skal være lige muligheder og lige vilkår for alle
  • At mangfoldighed styrker vækst
  • At trivsel fremmes via samarbejde og vidensdeling

 

Hvorfor skal man stemme på mig?

Vælg mig, hvis du har brug for at se resultater. Jeg handler, og for mig er der kort fra ide til handling.

Jeg arbejder hele vejen rundt om mennesket og går nok tættere på, end man måske vil opleve andre coaches, ledere eller karriererådgivere gøre. Min erfaring er at dette fremmer både proces og resultat Jeg ser menneskers forskellighed som en kilde til styrke og tror på den synergieffekt der ligger heri.

Who am I?

Guess who is the winner of Agnes & Betzy's award/engineer of the year 2019 ?? Yes, me, Lucky me ❤️.Thanks to Denmark. I am extremely proud and humble, and of course very touched. One of the best days of my life.

I came to Denmark at the age of 21, back in 1986. Learned Danish, gave birth to my daughter, got divorced and become alone with my daughter.
I decided to take an higher education. Finished my Engineering degree in1996. Since 2004, I have been working as a manager. As a female manager with an Iranian background, I want to describe myself as a strong and visible manager, with the conviction that all people have a potential. In order to help others release this potential, I have trained me in NLP Master and ICC coaching. I am an enthusiast who, with positive energy affects people around me.

Why am I a candidate?

I am grateful for the opportunities and support Denmark has given me over the years, and I find that the work I do now pay something back to society. It's a good feeling.

I am a candidate because I know IDA has a lot of focus on Diversity, Well-being, Innovation and Modern Management. Topics that I've been focusing on throughout my adult life and as a manager:

  • Equal opportunities and equal terms for everyone
  • Diversity strengthens growth
  • Promote well-being through collaboration and knowledge sharing

Why should you vote for me?

Choose me if you need to see results. For me, there is a thin line from idea to action.

I create growth in Danish society with the work I do. Since 2015, I have worked as self-employed to help long-term unemployed with an higher education. I have managed to help 112 highly educated graduates in jobs within

their respective subject areas.

I work all the way around the candidate, and go closer than you might want to see other

coaches, managers or career advisor will do. My experience is that this promotes both the process and the result. I am open to the value of human diversity and the synergy

effect in it.