Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 33
Arbejdssted / Workplace Bygningsstyrelsen
Uddannelse / Education Civilingeniør i arkitektur
Retning / Field Arkitektur og design, projektledelse
Hvem er jeg?
Jeg arbejder til dagligt med byggeri som projektchef på en række større nybyggerier. Jeg drives hver dag af at gøre byggebranchen bedre - en branche som i dag er præget af mistillid og konflikter. Ikke en nem opgave men med strategisk snilde, evnen til at gøre komplekse problemstillinger konkrete og min vedholdenheden lykkes det efterhånden ret godt. Gennem udvikling af nye udbuds-og kontraktmodeller samt tillids-, dialog- og interessebaseret projektledelse formår jeg at bringe partnerne til bordet og motivere dem til at trække i samme retning. Min overbevisning er, at vi kommer længere ved at samarbejde og inddrage de rette kompetencer på rette tidpunkt - det rækker længere end blot byggebranchen og kan ses på tværs af mange fag lige fra pharma til energiteknik.Hvorfor stiller jeg op?
Listen Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse passer som fod i hose til min overbevisning og daglige arbejde. Endelig ser jeg en tværgående liste, som sætter fokus på moderne ledelse lige fra projektledelse og selvledelse til personaleledelse og topledelse, ud fra en filosofi om at trivsel og arbejdsglæde er afgørende for innovationen. Det vil jeg gerne støtte op om.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Stem på mig hvis du ønsker et ungt perspektiv i en ellers alderstung organisation. Med min jyske facon og vedholdenhed vil jeg kæmpe for bedre vilkår, fede faglige arrangementer samt juridisk og faglig opbakning for alle IDA’s medlemmer uanset faggruppe og ansættelsesforhold. 

Først og fremmest støtter jeg op om listens mærkesager:
  • Lige muligheder og lige vilkår for alle: Mangfoldighed styrker væksten.
  • Moderne ledelse er relevant for alle: Samarbejde og vidensdeling giver bedre trivsel.
  • Innovation og trivsel går hånd i hånd: Velfungerende medarbejdere er bedre innovatører