Shahrzad Sasja Zarion

Liste Yngrelisten
Alder / Age 38
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Eksport
Hvem er jeg?
Jeg blev færdig som ingeniør i 2013, og har siden været aktiv på Yngrelisten, bl.a. igennem Ansattes Råd.
Hvorfor stiller jeg op?
For at støtte den linje Yngrelisten står for i IDA. Jeg mener at Yngrelistens arbejde er vigtigt for at bevare IDA som en sund, moderne og mangfoldig forening.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg støtter op om Yngrelistens ambition om at skabe mere IDA ude i regionerne, som f.eks. Vestjylland, og mere regional synlighed på hovedkontoret på Kalvebod Brygge. Dertil støtter jeg op om at få flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDAs bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle, såvel nu som i fremtiden.

En stemme på mig er en stemme på Yngrelisten og dennes politik. Det vigtige for mig er at støtte listen og dens stemme og arbejde i IDA.

Who am I?
I am 38 years old and graduated as an engineer in 2013
Why am I a candidate?
I believe there is still work to be done in ensuring a diverse modern and future proof IDA-association, and Yngrelisten plays a vital role in this.
Why should you vote for me?
I will work for greater IDA visibility in the regions and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift, which will help to strengthen IDA for everyone now and in the future.

A vote for me is a vote for Yngrelisten, my main priority is supporting Yngrelisten, its voice and its work in IDA.