Mirjam Irene Godskesen

Liste Yngrelisten
Alder / Age 50
Arbejdssted / Workplace UNWIND
Uddannelse / Education Ph.D.
Retning / Field Konsulent, coach og underviser
Hvem er jeg?
Jeg er selvstændig og arbejder med coaching og undervisning især indenfor ph.d.-vejledningsområdet. På trods af, at jeg ikke arbejder som klassisk ingeniør til daglig, så oplever jeg alligevel min bagved liggende ingeniørkompetence og identitet som en styrke både når det gælder min måde at analysere og løse problemer på og når mine klienter og kunder er teknisk funderet. Derfor betyder det stadig meget for mig at være en del af IDA.
Hvorfor stiller jeg op?
For at støtte den linje Yngrelisten står for i IDA.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Man kan lige så godt stemme på Yngrelisten som på mig. Det vigtige for mig er at støtte listen og dens stemme og arbejde i IDA.
Who am I?
I am independent and work with coaching and teaching especially within the PhD guidance area. Despite the fact that I do not work as a classic engineer on a daily basis, I still experience my underlying engineering competence and identity as a strength both when it comes to my way of analyzing and solving problems and when my clients and customers are technically founded. Therefore, it still means a lot to me being part of IDA.
Why am I a candidate?
In order to support the line Yngrelisten stands for in IDA.
Why should you vote for me?
You can just as well vote for Yngrelisten as for me. The important thing for me is to support Yngrelisten and its voice and work in IDA.