Frida Frost

Liste Yngrelisten
Alder / Age 47
Arbejdssted / Workplace DTU
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Energi & Miljø
Hvem er jeg?

Hej, jeg hedder Frida. Jeg har altid engageret mig i den omverden, jeg er en del af - og det gør jeg også her i IDA. Jeg kan blive helt høj, når vi sammen når frem til gode resultater til gavn for fællesskabet. Arbejdsmæssigt er jeg COO i PowerLabDK på DTU, medlem af bestyrelsen i DIP og bestyrelsesformand for Experimentarium. Privat er jeg gift med Jens og vi har tre piger på hhv. 21, 14 og 11 år. Jeg er født lidt syd for Hjørring og bør nu i Herlev.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg brænder for at gøre IDA nutidig og fremtidig - og det gør jeg ved at sørge for, at der kommer nye og yngre kræfter ind i de ledende og besluttende enheder i IDA. Jeg har selv være formand i perioden 2004-2010 og arbejder fortsat for at skabe en god og stærk forening til vores mange dygtige medlemmer.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Stem gerne på en kandidat fra Yngrelisten. Vi er seriøse, vi er samarbejdsorienteret og samler foreningen. Mest af alt vil en stemme på mig og Yngrelisten betyde, at du støtter, at der kommer nye og yngre kræfter ind i de besluttende enheder i foreningen.
Who am I?
Hi, My name is Frida. I have always been engaged in matters of society - and therefore also in IDA. I gain energy when we recieve good results for the benefit of all members. I work as COO in PowerLabDK at DTU, is a member of the board at the pension fund DIP and chairman of the board of the science museum Experimentarium. Privatly I am married to Jens, and we are lucky to have three girls at the ages of 21, 14 and 11. I am born in the north of Denmark and are now living just outside Copenhagen.
Why am I a candidate?
My focus is to make IDA up to date and be able to step forward with new technology, leadership and to make a community where these things can be discussed among colleagues - this I believe will best be obtained by bringing ind new and young people to the organization. In the time of 2004 to 2010, I was the president of IDA and I will continue making an effort of creating a strong and vital community in IDA for all the very important and excellent members.
Why should you vote for me?
A vote for a candidate at Yngrelisten, is a vote for quality, excellent cooperation skills and visionary thoughts and voices. Most of all, a vote for med and 'Yngrelisten' will support new and younger people with lots of energy in the most meaningful positions at IDA.