Sara Grex

Liste Yngrelisten
Alder / Age 43
Arbejdssted / Workplace DTU Diplom
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Uden for kategori
Hvem er jeg?
Jeg er uddannet civilingeniør fra DTU i 2003, og Ph.D inden for innovation og projektledelse i 2010. Allerede under studiet blev jeg aktiv i Ingeniørforeningen, og har siddet i både Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen. De seneste tre år har jeg været formand for Uddannelses- og forskningsudvalget i IDA.Jeg har tidligere været listefører for Yngrelisten og er utrolig stolt af de resultater vi har været med til at skabe og det præg vi har sat på IDA.
Hvorfor stiller jeg op?
For at støtte den linje Yngrelisten står for i IDA. Jeg mener at Yngrelistens arbejde er vigtigt for at bevare IDA som en sund, moderne og mangfoldig forening.
Derudover vil jeg sikre mig at IDA har en stærk stemme når det kommer til uddannelse og forskning.
Hvorfor skal man stemme på mig?
En stemme på mig er en stemme på videreførelse af den retning og fornyelse af foreningen, som Yngrelisten har været med til at gennemføre igennem de sidste mange år.
Who am I?
I graduated as MsEng from DTU in 2003, and in 2010 I had my Ph.D in the field of innovation and project management. Already during my studies I became active in the IDA, and have been a member of both the Board of Representatives and The Executive Committee. For the past three years, I have been chairing the Education and Research Committee of IDA. I have previously been the spokesperson of Yngrelisten and I am incredibly proud of the results we have contributed  to create and the impact we have put on IDA.
Why am I a candidate?
I believe that Yngrelist's work is important for preserving IDA as a healthy, modern and diverse association.
Why should you vote for me?
I will work for greater IDA visibility in the area of education. At the same time, I will support younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift, which will help to strengthen IDA for everyone now and in the future.

A vote for me is a vote for Yngrelisten, my main priority is supporting Yngrelisten, its voice and its work in IDA.