David Hansen

Liste Yngrelisten
Alder / Age 33
Arbejdssted / Workplace Aalborg Universitet & selvstændig konsulent
Uddannelse / Education Civilingeniør, ph.d.
Retning / Field Civilingeniør, Kemi. Ph.d., Management Engineering
Hvem er jeg?
Jeg ønsker at bidrage til et mere bæredygtigt samfund drevet af teknologi og viden. Derfor arbejder jeg med forskning og uddannelse inden for bæredygtig produktion på Aalborg Universitet i København.
 • Jeg uddanner fremtidens ingeniører og er koordinator for uddannelse i Manufacturing and Operations Engineering.
 • Jeg forsker i bæredygtige forsyningskæder og ledelse af forbedringskultur og teknologiudvikling.
 • Jeg har i 10 år arbejdet med ledelsesudvikling i mange af landets ingeniørvirksomheder.
 • Jeg har 5 års erfaring som formand for Spejderbevægelsen hvor jeg bidraget til fundraising af kr. 150 mio. og 30% medlemsvækst.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/davidhansenphd/
og så var jeg finalist som Danmarks Sejeste Ingeniør: https://ing.dk/artikel/moed-ingenioeren-gerne-vil-reformere-politik-219591
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne gøre mit for at IDA bliver et endnu mere sprudlende og betydningsfuldt fællesskab mellem os, der ønsker at realisere potentialet i teknologi og viden til et bedre samfund.
 • Vi skal have gode netværksaktiviteter og events, der flytter folk
 • IDA's mærkesager og teknologiens stemme fylde langt mere i den offentlige debat.
 • Vi skal øge diversiteten for de engagerede i IDA, særligt unge og internationale.
Jeg er vant til at arbejde med unge. Blandt andet som underviser og har erfaring som bestyrelsesformand for Danmarks største børne/unge medlemsorganisation (Det Danske Spejderkorps), hvor jeg har været med til at skabe 30% vækst over 10 år.
Hvorfor skal man stemme på mig?
 • Jeg brænder for fornyelse af IDA gennem ambition og idéer, og brænder for at bidrage til IDAs formål med at realisere potentialet i teknologi.
 • Jeg er erfaren i organisationsverdenen.
 • Jeg vil have konstant fokus på at tænke unges engagement ind i foreningen.
Who am I?
I want to contribute to a more sustainable society driven by technology and knowledge. This is why I work with research and education within sustainable production at Aalborg University in Copenhagen.
 • I educate the engineers in the future, e.g., as coordinator of the B.Sc.Eng in Manufacturing and Operations Engineering. 
 • My research areas are sustainable supply chains, leadership of improvement culture, and innovation management.
 • I have worked for 10 years with leadership development in many of the largest Danish engineering companies.
 • I have 5 years experience as chairman of the Danish scouts and guides and been responsible for fundraising of 150 MKr. and 30% membership growth.
Read more on Linkedin: https://www.linkedin.com/in/davidhansenphd/
Why am I a candidate?
I want to contribute to making IDA even more exciting and important community between people who want to turn technology and knowledge into a better society.
 • We need good network activities and events that really move people.
 • We need to turn IDA's agenda into a leading voice in public policy making.
 • We need to increase diversity in the engaged people in IDA, primarily of young people and internationals.
I am an experienced in contributing to organizational transformation
and to engage people. As chairman of Denmark's largest youth organization(Det Danske Spejderkorps), I have a track record of increasing membership and formal or informal youth involvement.
Why should you vote for me?
 • I am passionate about renewal of IDA through ambitious ideas and want to contribute to IDA's purpose of realizing the potential in technology and knowledge.
 • I am an experienced organization board member.
 • I will have a constant focus on renewal and youth empowerment.