Benny Gøbel

Liste Yngrelisten
Alder / Age 51
Arbejdssted / Workplace Ørsted
Uddannelse / Education Ph.D.
Retning / Field Uden for kategori
Hvem er jeg?

Jeg har været medlem af IDA siden 1988 og blev færdig som ingeniør i 1995. Jeg har arbejdet for Ørsted som specialist siden 2005.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg mener at Yngrelistens arbejde er vigtig for at bevare IDA som en sund, moderne og mangfoldig forening.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg støtter op om Yngrelistens ambition om at skabe mere IDA ude i regionerne, som fx Vestjylland, og mere regional synlighed på hovedkontoret på Kalvebod Brygge. Dertil støtter jeg op om at få flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDAs bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden.
Who am I?
I have been a member of IDA since 1988 and graduated as an engineer in 1995. I have worked for Ørsted as a specialist since 2005.
Why am I a candidate?
I believe that Yngrelist's work is important for preserving IDA as a healthy, modern and diverse association.
Why should you vote for me?
I will work for greater IDA visibility in the regions and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift, which will help to strengthen IDA for everyone now and in the future.

A vote for me is a vote for Yngrelisten, my main priority is supporting Yngrelisten, its voice and its work in IDA.