Regioner
IDA Nordsjælland

Normal fixed logo square

Innovation, Trivsel og Moderne ledelse

Bedre rammer for arbejdslivet. Trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde, bedre bundlinjeresultater og overskud til innovation. Vi står for faglig stolthed og trivsel for alle IDAs medlemmer.

Normal fixed ida familielisten

Familielisten

Det skal være lettere at kombinere karriere med familieliv for IDAs medlemmer. Det vil vi opnå ved at prioritere lokale netværksaktiviteter, hygge og oplevelser, hvor hele familien kan være med.

Normal fixed screen shot 2019 02 28 at 11.30.17

Senioringeniørlisten

Erfarne ingeniører bærer et stort ansvar på arbejdspladsen. IDA skal sikre dem tryghed på jobbet og større frihed til at blive pensioneret i det tempo, de ønsker.

Normal fixed lederlisten logo

L E D E R L I S T E N

Begavet ledelse skaber fremtiden. Omkring halvdelen af medlemmerne har lederansvar - det skal IDA stå ved og tage seriøst. Det sker IKKE i dag!IDA skal give medlemmerne tilbud, så de er bedst mulig...

Normal fixed endelig gif

Privatansattes Liste

Vores nye PUSLESPIL for PRIVATANSATTE Brikkerne er 10 % lavere kontingent, egen karriererådgiver, personlig og faglig udvikling KIG ind og se nærmere på brikkerne STEM på os - det STYRKER!

Normal fixed logo 2

Dimittendlisten

De unge, færdiguddannede IDA-medlemmer har for lidt indflydelse, selvom de har nøglen til fremtiden. Der skal være mere mangfoldighed i IDA, og foreningen skal gøre sine medlemmer klogere via udenl...

Normal fixed logo 2019

IngeniørListen

Flere aktiviteter på højt fagligt niveau i hele landet. Flere midler til konferencer og arrangementer, der hvor du er. Så bliver det sjovere at være medlem og lettere at være aktiv.

Normal fixed logo idavalg 19

Udviklingslisten

IDA skal decentraliseres. Aktiviteter og økonomi skal flyttes ud af København og i stedet sættes i spil i lokalområderne, så IDA kan vokse nedefra – særligt uden for de store byer.

Normal fixed ffl fairforhold

Fagforeningslisten

Det skal give mening at gå på arbejde, og alle skal have fair løn- og arbejdsforhold. Vi kæmper for disse klassiske krav, også for IDA-medlemmer i projektansættelser og atypiske ansættelser.

Normal fixed ida pensionistlisten

Pensionistlisten

Sæt ældre ingeniørers viden, kompetencer og drivkraft bedre i spil. Ældre medarbejdere skal sikres mod udstødelse. Vi er talerør for IDA-medlemmer, der er pensioneret eller snart bliver det.

Normal fixed ida yngrelisten

Yngrelisten

IDA skal på foryngelseskur, og unge ingeniører samt cand.scient.er skal have mere indflydelse. IDA skal lette overgangen fra studium til første job og sikre kompetenceudvikling i hele medlemmets ar...

Normal fixed ida selvst ndige ingeni rer

Selvstændige Ingeniører

Nystartede små og mellemstore virksomheder er innovative og driver ingeniørfaget og samfundet fremad. IDA skal gøre det let at starte egen virksomhed, også hvis det kun er på deltid.

Normal fixed normal fixed ny pi

Private Ingeniører_pi

IDA-medlemmer i det private skal have mere indflydelse og bedre service. Der skal være flere arrangementer uden for arbejdstid. Det vil styrke IDA internt og give foreningen bedre gennemslagskraft.