Jens Rønnow Lønholdt

Liste L E D E R L I S T E N
Arbejdssted / Workplace LYCEUM v/Jens Rønnow Lønholdt
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Energi & Miljø
Hvem er jeg?

Jeg har mange års ledelseserfaring fra både det offentlige (bla. miljøplanchef for Hovedstadsregionen og interim teknisk chef i Allerød Kommune) og det private (divisionsleder VKI (nu DHI) og projektchef hos COWI og NIRAS), og både indland og udland (projektchef for store miljø - og udviklingsprojekter i Asien og på Balkan).

De sidste 10 har jeg haft mit eget en-mands firma, hvor jeg ved brug af mit netværk arbejder med offentlig og privat innovation. I de sidste år mest klimatilpasning på vandområdet. 

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg føler et stort generationsansvar, da jeg er en del af Baby Boomer generationen, der som ingeniører har været medvirkende til at skabe de klimaproblemer vi har i dag.

Og i den forbindelse er ledelse alt afgørende hvis vi skal skabe en tålelig verden for vores børn, børnebørn og oldebørn.

Det vil jeg gerne bruge min omfattende ledelseserfaring til og ikke mindst det omfattende nationale og internationale netværk jeg har opbygget gennem årene. 

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg er flyttemand, der kan flytte ideer, projekter, organisationer og mennesker ved brug af mine omfattende ledelsesmæssige kompetencer og erfaring, og ved den gennemslagskraft jeg har som fagperson og som menneske.

Jeg er specielt interesseret i "5-generations ledelse". Dvs hvordan skaber man synergi og retning for de vidt forskellige 5 generationer der er på arbejdsmarkedet på nuværende tidspunkt (Baby Boomers, generation X, Y, og Z, og Millenniums). Så vil jeg også gerne gøre op med det stive projektledelses paradigma der er i dag med den meget værktøjsorienterede og Excell-agtige tilgang til projektledelse.

Der skal meget mere følelser og intuition ind i nutidens projektledelse, hvis vi i fællesskab, og ved brug af "5-generations ledelse", skal løse de store problemer vi har på blandt andet klimaområdet..

Kandidater i