Susan Hørlyck Münster

Liste L E D E R L I S T E N
Arbejdssted / Workplace Danske Vandværker
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Teknikumingeniør, Byggeri & Anlæg
Hvem er jeg?

Jeg er direktør i en brancheforening, der arbejder med drikkevand. Jeg har gennem mange år arbejdet med forsyning, infrastruktur, teknik og miljø i såvel offentligt som privat regi. Jeg trives i stillinger, hvor der er et bredt offentligt fokus på, om vi gør det godt nok.

Jeg har været leder i mere end 20 år og har i godt 2 år været selvstændig, hvor jeg har arbejdet med  forretnings-, bestyrelses- og ledelsesudvikling samt iværksætteri. Jeg er aktiv i flere bestyrelser, er mentor i IDAs mentorkorps og censor på ingeniøruddannelserne.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne bidrage med mine erfaringer inden for ledelse, bestyrelse og iværksætteri så ingeniører er godt klædt på til at træde ind i lederrollen – uanset om det er som leder af mennesker eller projekter. 

Der kan derfor gøres endnu mere for at synliggøre ingeniører som dygtige ledere, men også at klæde dem på til rent faktisk at være det.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Mangfoldighed er en styrke

Jeg tror på, at mangfoldighed giver bedre løsninger, og at det gavner forretningen og organisationens liv. Konkret vil jeg arbejde for at styrke fokus på kvinder i bestyrelser og topposter.

Jeg vil også arbejde for, at flere ingeniører tør springe ud som selvstændige, og at IDA leverer det fundament, der skal til for at det lykkes at skabe ny forretning.

Kort sagt – en øget synlighed af IDAs mange gode ydelser på området.

Kandidater i