Jacob Brønnum

Liste L E D E R L I S T E N
Arbejdssted / Workplace Forsyning Helsingør
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Kemi
Hvem er jeg?

Jeg er administrerende direktør for Forsyning Helsingør.

Jeg har arbejdet med ledelse de sidste 20 år heraf med topledelse de sidste 10 år inden for energi-, miljø- og forsyningsbranchen.

Erfaring med bestyrelsesarbejde i private og offentlige virksomheder.

Stor indsigt i politisk håndtering af teknik- og miljøområdet på nationalt og internationalt niveau.

Jeg drives af muligheden for at sikre samspil mellem teknologi, miljø- og udviklingen af vores velfærdssamfund – i en kontekst hvor teknologien understøtter det moderne liv og fællesskabet.

Hvorfor stiller jeg op?

IDA har stor betydning for medlemmerne og burde have en større stemme i samfundsdebatten.

DJØF’erne har efterhånden taget patent på at definere hvad som er ”alment dannende” for samfundsudviklingen. Der er derfor brug for et kursskifte, hvor fokus skal væk kortsigtede økonomiske prioriteringer – og hen imod, at sætte det ”lange lys” på samfundsudviklingen – hvor teknologien udnyttes bedre til at sikre velfærd og understøtte en miljø- og klimamæssig udvikling.

Jeg vil gerne arbejde for denne udvikling.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Med min erfaring inden for ledelse og naturvidenskab vil jeg gerne bidrage til at gøre IDA til en stærkere og bedre brancheforening.

Dette skal ske ved at styrke IDA’s stemme i samfundsdebatten ved at udvikle interessevaretagelsen. Jeg vil bidrage til at vi sammen skaber disse resultater.

Kandidater i