Vilhjálmur Nielsen

Liste Yngrelisten
Alder / Age 52
Arbejdssted / Workplace DTU Byg
Uddannelse / Education Ph.D.
Retning / Field Ph.D., Energi & Miljø
Hvem er jeg?
Jeg ønsker at gøre mit til at skabe en bæredygtig udvikling, hvor vi forbedrer levevilkårene for denne generation af mennesker uden at ødelægge mulighederne for de kommende generationer, og uden at ødelægge vores klode, mens vi gør det.
Jeg blev ingeniør da ingeniører enten har eller kan finde løsninger sammen med andre faggrupper på, hvordan vi får en bæredygtig udvikling.
Karrieremæssigt har jeg arbejdet som forsker, underviser, rådgiver og er nu tilbage igen på DTU som forsker og underviser.
Hvorfor stiller jeg op?
IDA er en drivende kraft for arbejdet med en bæredygtig udvikling i Danmark og verden. Sideløbende med min karriere har jeg derfor været aktiv i IDA, og det ønsker jeg fortsat at være.
Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil støtte op om det arbejde der foregår i IDA og støtte op  om den fornyelse, der hele tiden skal være, så foreningen følger med medlemmerne.

Og så er det sjovt at være aktiv i IDA.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Det skal man heller ikke. Man skal stemme på den person på yngrelisten, der står lige over mig, og som jeg står inde for, kan levere et godt arbejde. Jeg lover til gengæld aktivt at støtte op og være suppleant for vedkommende. Mit første tillidshverv i IDA var som næstformand i Ingeniørforbundet. Det kan man kun blive kastet ud i, hvis man har mere erfarne folk at trække på. Det er sådan vi på Yngrelisten fornyer IDA. Vi sætter de yngre helt frem, hvor de bliver hørt.
Who am I?
I am an engineer. Not only by trade but also as a way of thinking. We are engineering a sustainable future together.
Throughout my career I have done this as a researcher, educator and consultant and am now back at DTU, where I am teaching and researching in renewable energy, energy efficiency and indoor climate.
Why am I a candidate?
IDA and its members - you and me - is one of the main drivers for a sustainable development. We have or will develop the tools and solutions that are needed. I will do my part to keep and develop this position.

And it is also fun.
Why should you vote for me?
You shouldn't.. Rather you should vote for one of the younger candidates on the list, so that they can be elected. I will then promise to be a stable backup. My first position in IDA was as deputy chairman of the Trade Union part of IDA. This was only possible as I had more experienced peoble backing me up. I am bringing this forward.

Kandidater i