Lisbeth Dahl Jørgensen

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 53
Arbejdssted / Workplace Rådgivende Ingeniørfirma Constructa
Uddannelse / Education Danmarks Ingeniørakademi
Retning / Field Akademiingeniør, Byggeri & Anlæg
Hvem er jeg?
Jeg er 53 år og arbejder i rådgiver branchen som bygherrerådgiver og projektleder af større projekter. Jeg er meget aktiv i IDA, da jeg her kan bidrage med at gøre en forskel for alle andre ingeniører og scienter.
Jeg har fokus på FN's verdensmål og den fremtidige bæredygtige arbejdsmarked som vi er en del af, og ser at etik, moral, udvikling, omsorg, omtanke, mangfoldighed, passion, ordentlighed er fremtidens holdepunkter for en god arbejdsplads og et godt arbejdsliv, der skaber sjove job og arbejdspladser og base for innovative medarbejdere og kollegaer.

Jeg er næstformand i det landsdækkende fagtekniske selskab IDA BYG og laver flere fagtekniske arrangementer der kan styrke fagligheden tværfagligt og mangfoldigt i Danmark. 

Jeg er formand på 10 år for det professionelle kvindenetværk IDA ManifiQue, som arbejder for at styrke lige muligheder for kvinder og mænd i den professionelle ingeniørverden - uanset om du er ung, midt i din erhvervskarriere, ældre kollega på vej ud af arbejdsmarkedet eller pensionist. Her er der plads for alle IDA medlemmer.

Jeg sidder også med i Dansk betonforenings foredragsudvalg og laver arrangementer i Danmark.

Jeg sidder i Selskabernes koordineringsudvalg (SKU) i IDA og er med til at varetage koordinering af hele det fagtekniske arbejde som IDA repræsenterer i Danmark og bla. har en bunden opgave at fordele de økonomiske midler som IDA sætter til rådighed for IDA's fagtekniske selskaber.

Min store interesse er musik og rejser - og spiller cornet i brass band og harmoniorkester, hvor ledelse er vigtigt for at musikken kan spille og rejser, internationale koncerter og oplevelser en del af mit liv. 

Hvorfor stiller jeg op?
Fordi jeg vil gøre en forskel for alle IDA medlemmer, og mener at der altid vil være forbedringer vi kan gøre.

Jeg ønsker at sikre at ingeniører og cant scienter kan have et innovativt arbejde under moderne ledelse og hvor de trives arbejdsmæssigt, fritidsmæssigt og familiemæssigt.

Alt bundet sammen af at være dygtige, nytænkende, energiske medarbejdere, kollegaer og mennesker, som naturligvis påskønnes, aflønnes efter indsats og som kan være hele personligheder med overskud til:

- interessant job 
- fritidsinteresser
- tid til børn
- efteruddannelse
- familier
- venner
- rejser
- oplevelser

Hvorfor skal man stemme på mig?
Det hele menneske skal i højsæde. Fagligheden skal i højsæde.
Udvikling skal i højsæde. Mangfoldighed skal i højsæde. Etik og moral, eftertanke, ordentlighed....ja FN' verdensmål skal med i vores arbejde, så det bliver bæredygtig.

Innovation, trivsel og moderne ledelse er vejen frem for alle ingeniører og cant. scienter.

VI skal finde en løsning på, hvordan vi sætter alle de dygtige ressourcer som ingeniører og cant scienter ind i fremtidens og udviklingens verden. det vil jeg gerne arbejde for. Stem derfor på mig. 

VI skal lave en fremtidens rød tråd baseret på:

 - yngre IDA medlemmers energier 
 - IDA erhvervsaktives internationale dygtighed og innovation
 - IDA erfarne og seniorer medlemmer erfaringer

Det som binder os sammen i foreningen er vores faglige fundament og at vi eksisterer på vores tidligere iDA medlemmers innovative ideer. Denne rejse vil jeg gerne fortsætte med. Så stem på mig og du stemmer på din egen fremtid. 


Kandidater i