Thomas Primdahl Hoffmann

Liste Private Ingeniører_pi
Alder / Age 39
Arbejdssted / Workplace UL International Demko A/S
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm
Hvem er jeg?
Min Navn er Thomas Primdahl Hoffmann. Jeg er 40 år gammel og har 4 børn. Jeg er uddannet på Odense teknikum på svag strøms retningen. Jeg har arbejdet med EL sikkerhed og regulatorirsk arbejde i 14 år. 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne være med til at sikre privat ansattes forhold på det private arbejdsmarked. 

Jeg har siddet i bestyrelsen og været formand for IDA privat i en kort periode. Jeg synes det er vigtigt IDA holder fokus på dens mange Privat ansatte medlemmer og giver relevante  tilbud og støtter op i det private. Det er vigtigt at IDA prioritere det private område og sørger for at dets medlemmer får mest muligt ud af deres medlemskab i IDA.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Min mærkesager er:
1. IDA privat medlemmer får mest ud af deres fagforening, bliver hørt i IDA og at fokus holdes på medlemmer og ikke politiske agendas mm.
2. IDA kommer ud over kanten og kan aktivt hjælpe deres medlemler på deres arbejds plads og er gemmeniskulige og nemme at gå til.
Who am I?
My name is Thomas Primdahl Hoffmann. I am 40 years old and have 4 children. I am educated at Odense Technique in the electrical engineering and computer science. I have worked with EL safety and regulatory work for 14 years.
Why am I a candidate?
I would like to contribute to securing the conditions for the employees' in the private sector.
I have sat on the board and been chairman of IDA privately for a short period. I think it's important IDA focuses on its many Private members and gives relevant offers and supports in the private industri. It is important that IDA prioritize the private area and ensure that its members make the most of their IDA membership.
Why should you vote for me?
My key issues are:1. IDA private members get the most out of their union, are heard in IDA and that focus is on members and not political agendas etc.2. The IDA gets beyond the edge and can actively help their members in their workplace and are transparent and easy to go to.

Kandidater i