Henning Jan Degn

Liste Private Ingeniører_pi
Alder / Age 38
Arbejdssted / Workplace Cvation A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Datalogi

Kandidater i