Brian Thorleif Knudsen

Liste Private Ingeniører_pi
Alder / Age 57
Arbejdssted / Workplace MAN Energy Solutions, filial af MAN Energy Solutio
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Teknikumingeniør, Maskin, Mekanik & Industri
Hvem er jeg?

Blev færdiguddannet , som maskiningeniør i 1987.

Siden 1988 arbejdet hos MAN Energy Solutions, hvor de sidste 10 år som specialist:

Er i virksomshedsgruppen bestyrelse, hvor vi er 276 medlemmer.

Hvorfor stiller jeg op?

For at som privat ansat at gør indflydelse på IDA.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Vil arbejde for:

At IDA har mere fokus på de privatansatte.

At der er flere muligheder for teknisk efteruddannelse /kurssuser.

Samt ønske IDA mere aktiv/hjælp ved forhandling med ledelsen.

Kandidater i