Søren Vang Fischer

Liste Yngrelisten
Alder / Age 32
Arbejdssted / Workplace Novo Nordisk
Uddannelse / Education Civilingeniør, Ph.D.
Retning / Field Fysik og Nanoteknologi
Hvem er jeg?
Næstformand i IDA gennem de seneste tre år, og aktiv i IDA de seneste seks år.
Jeg har i alle årene arbejdet for at gøre IDA til den bedste forening i Danmark. Hvis jeg hører om ting der kunne gøres bedre sørger jeg for at det bliver taget med videre og ført ud i livet hvis det vurderes at kunne gavne medlemmerne.
Jeg ønsker et IDA der står stærkt i den danske beslutningsproces, hvor vi via vores medlemmers ekspertviden kan være med til at kvalificere debatten ved at bringe fakta på banen.
Dette samtidig med at der er fokus på at skabe værdi til medlemmerne via arrangementer, forsikringer og fagforeningsdelen.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg ønsker at IDA konstant fornyer sig, og dermed vedbliver med at være moderne forening, som har en eksistensberettigelse i mange år fremover.
IDA er mere end bare en fagforening, derfor skal der være relevante tilbud til alle vores medlemmer så vi kan skabe en stærk forening.
Hvis vi har en stærk og troværdig forening kan vi bruge vores fælles viden til at informere politikere og samfund om hvad der er fakta, og dermed være med til at skabe et bedre Danmark.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg kæmper for at den politiske del af IDA afspejler IDAs medlemmer. Repræsentantskabet og hovedbestyrelsen skal ikke udelukkende bestå personer tæt på pension.
Gennemsnitsalderen for IDAs medlemmer er lige over 44 år, og det er derfor vigtigt at der også vælges yngre personer til de politiske udvalg, startende med repræsentantskabet.
Kun ved at sikre en bred repræsentation med unge ingeniører såvel som naturvidenskabelige kan vi sørge for at IDA giver værdi til alle medlemmerne.
Det er de unge som bedre ved hvad der vil være relevant i fremtiden, derfor kæmper jeg for at de yngre medlemmers stemme bliver hørt.
Who am I?
I have been vice chairman for IDA for the last three years,  and active the last six years.
I have tried to make IDA the union in Denmark in all those years. If I hear of something which can be approved, then I ensure that the ideas a brought foreward for the benefit of all members.
I want a strong IDA which is part of the political decision making in Denmark. Through our members which high technological expertise we can battle fake news by bringing fact to the discussion.
All this at the same time as IDA remain relevant for all members through events, ensurances and more.

Why am I a candidate?
I want IDA to constantly evolve, and thereby continue to be a modern union which will not be disrupted in the comming years.
IDA is more than just a union. Therefore we need to ensure relevant offers to all our members, that is how we create a strong IDA.
If IDA is a strong union, then we can more readily use our huge collective knowledge to inform the danish politicians and the danish society what is true, and thereby creating a better Denmark for everybody.
Why should you vote for me?
My main goal is to ensure that elected political part of IDA reflects the unioins members. This means that the board of representatives and the executive committee should not consist mainly of retired people of soon to be retired persons.
The average age of a IDA member is just below 44, and it is therefore important that younger people are also elected, starting at the board of representatives.
Only by ensuring a wide representation of engineers, and all the other member types of IDA do IDA remain valuable for all our members.
Only the younger generations know what is relevant for them in the future, and that is why i battle for more influence for young people.

I will also continue the struggle to keep the information also in english so our foreign members also get the full value. As chairman of the election committee I have started with the english presentations in the voting system.

Kandidater i