Martin Henriksen

Liste Private Ingeniører_pi
Alder / Age 47
Arbejdssted / Workplace Sweco Danmark A/S
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Teknikumingeniør, Byggeri & Anlæg
Hvem er jeg?

Har været ansat som rådgivende ingeniør igennem 21 år, hvoraf de sidste 12 har været i Sweco Danmark A/S

Mangeårigt medlem af virksomhedsgruppebestyrelse, heraf de seneste 12 år som formand i virksomhedsgruppen på Fyn samt repræsentant for Danmark ved Sweco European Works Council.

Herudover medlem af Dansk Betonforenings og formand for Ide & Foredragsudvalg (IFU) i foreningen.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg ønsker at de privat ansattes forhold bliver et fokusområde i IDA.
Jeg arbejder for at IDA skal:
• Støtte og styrke de lokale virksomhedsgrupper og arbejde for etablering af nye virksomhedsgrupper.
• Være garant for at ingeniørernes løn- og ansættelsesforhold fortsat forbedres.
Jeg mener at det var vigtigt at ingeniørerne taler med en fælles stemme og de bedste resultater opnås gennem en fælles indsats. Jeg er arbejder for at opnå de bedste resultater for ansatte ingeniører.
Det er de erhvervsaktive medlemmerne der skal forme IDA politiker.
IDA skal have både Fagforeningen, Fagteknikken og det Regionale arbejde

Kandidater i