Line Busk

Liste Yngrelisten
Alder / Age 42
Arbejdssted / Workplace Intet
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Maskin, Mekanik & Industri
Hvem er jeg?
Jeg er en kvindelig ingeniør, med 17års erfaring i energibranchen. Dog har jeg de sidste 1,5år været sygemeldt og er igang med den helt store uddannelse i sundhedsvæsnet, kommunale systemer, mv. 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op til repræsentantskabet, da jeg gerne vil bruge mine 10 års erfaring fra frivilligt arbejde i IDA (kvindeudvalg, hovedbestyrelse, IDA Privat, mv.) og holde kontakt med mit fag. 
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil gerne bidrage til at foreningen regionalt og nationalt favner alle medlemmer også de som ikke kan være på arbejdsmarkedet.

Jeg vil også gerne bidrage til at piger kan se en mulighed i at vælge en naturfaglig uddannelse.
Who am I?
I am a female M. Sc. Engineering, with 17 years experience in the energy sector, but the last 1,5 years i have been on sick leave, so currently I am getting an education in how the healthcare system, social system, etc. works.
Why am I a candidate?
I am running for Repræsentskabet, because i would like to use my 10 experience in IDA (womans commity, executive board, IDA Privat, etc.) and I would like to stay in touch with my profession. 
Why should you vote for me?
I would like to help ensure that IDA includes all members, also those who can't work right now, both in regions and nationally.
I would like to contribute to girls realising the possibilities in a scientific education. 

Kandidater i