Thomas Hessel Bundgaard

Liste Yngrelisten
Alder / Age 38
Arbejdssted / Workplace Dan-Foam ApS
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Kemi
Hvem er jeg?

Kemiingeniør, medlem af IDA siden studiestart, bosiddende i Svendborg og aktiv i IDA Sydfyns bestyrelse. Jeg har været i bestyrelsen i ca. 2 år og arbejder primært med at afvikle kurser og arrangementer for de lokale medlemmer af IDA.

Jeg har interesse i det lokale og engagerer mig hvor jeg kan gøre en forskel og hvor det giver mening. 

Spejder i +20 år og medlem af JCI, en international forening med fokus på personlig og lokal udvikling. Begge dele har bidraget meget til min egen personlige udvikling og dermed det jeg kan byde ind med i IDA og Yngrelisten

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg støtter op om Yngrelistens ambition om at skabe mere IDA ude i regionerne, og mere regional synlighed på hovedkontoret på Kalvebod Brygge. Dertil støtter jeg op om at få flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDAs bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle, såvel nu som i fremtiden.

En stemme på mig er en stemme på Yngrelisten og dennes politik. Det vigtige for mig er at støtte listen og dens stemme og arbejde i IDA.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg brænder for personlig udvikling og mener at der skal være mere fokus på karriereudvikling i de første år efter dimission. Det skal sikre en god start på erhvervslivet og vil give afkast restens af en erhvervsaktive liv. Dermed jo tidligere der kommer fokus på det, jo større til udbyttet være. 

Repræsentantskabet i IDA afspejler ikke aldersfordelingen blandt IDAs medlemmer. Det er bl.a. en af grundene til at jeg stiller op for Yngrelisten.

Who am I?

Chemical engineer and a member of IDA since the start of my studies. I live en Svendborg and is active in the board of IDA Sydfyn. I have been a part of the board for about 2 years and primarily work with making courses and arranging events for the local members of IDA. 

I have an interest in the local stuff and gets involved where I can make a difference.

A scout for more than 20 years and member of JCI, an international community with focus on personal and local development. Both parts have contributed to my personal development, which means I can be an asset for Yngrelisten and IDA.

Why am I a candidate?
I believe there is still work to be done in ensuring a diverse modern and future proof IDA-association, and Yngrelisten plays a vital role in this.
Why should you vote for me?

I am passionate about personal growth and believe there should be a stronger focus on carrier development in the first years after graduation. It will help secure a strong start to the professional carrier, and benefit the person for the rest of the professional life. The sooner focus, the larger the benifit.

The board of representative does not reflect the age distribution of the members of IDA. That is one of the reasons that I am a candidate for Yngrelisten.

Kandidater i