Yana Konstantinova Ramsheva

Liste Yngrelisten
Alder / Age 30
Arbejdssted / Workplace Aalborg Universitet, Institut for Planlægning
Uddannelse / Education Civilingeniør i Miljøledelse og Bæredygtighed
Retning / Field Bæredygtig udvikling
Hvem er jeg?

Jeg har været medlem af IDA siden 2012 da jeg blev færdig som ingeniør/cand.scient i Miljøledelse og bæredygtighed. Jeg arbejder med bæredygtig udvikling ог nu er jeg Ph.D.-stipendiat på Aalborg Universitet..

Jeg støtter Yngrelistens mærkesager, især fordi jeg ønsker mindre dimittendledighed/mere mangfoldighed i IDAs bestyrelser/mere fokus på det globale arbejdsmarked/ flere dygtige ingeniører/ mere teknisk forskning/flere aktive unge i IDA i hele Danmark.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg mener at Yngrelistens arbejde er vigtigt for at bevare IDA som en sund, moderne og mangfoldig forening.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg støtter op om Yngrelistens ambition om at skabe mere IDA ude i regionerne, som fx i Nordjylland, og mere regional synlighed på hovedkontoret på Kalvebod Brygge. Dertil støtter jeg op om at få flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDAs bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden.

Who am I?

I have been a member of IDA since 2012 when I graduated as anengineer/MSc in Environmental Management and Sustainability Science. Since then, I have been working with sustainable product development, and today I am a Ph.D. fellow at Aalborg University. 

I support Yngrelisten’s core topics, and I’m particularly passionate about more active young members in IDA/ more skilled engineers/ more technical research/ increasing the diversity amongst the politically elected in IDA/ focusing on the global labour market/reducing the graduate unemployment/ Solid career development for all members

Why am I a candidate?

I believe there is still work to be done to ensure a diverse young association and Yngrelisten plays a vital role in this.

Why should you vote for me?

A vote for me is a vote for Yngrelisten, what is most important is supporting their core topics and giving Yngrelisten a strong voice in IDA.

Kandidater i