Niklas Ulstrup Larsen

Liste Yngrelisten
Alder / Age 26
Arbejdssted / Workplace Beumer Group A/S
Retning / Field Software engineering
Hvem er jeg?
Jeg hedder Niklas, jeg er 26 år gammel og bor og arbejder i Aalborg. Jeg blev uddannet fra AAU i 2016, og har siden da arbejdet som softwareudvikler i det private. 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for at kunne repræsentere de unge og nye på arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne arbejde for at gøre overgangen fra studie til arbejde lettere, samt at sikre at yngre medlemmer også får noget ud af deres IDA medlemskab. Jeg synes det skal være nemmere at finde relevante tilbud og arrangementer fra IDA og styre hvilke netværk man er en del af. 
Hvorfor skal man stemme på mig?
Man skal stemme på mig, hvis man vil have en til at varetage de unges interesser og behov, og som vil kæmpe for at IDA fortsat skal tiltrække og beholde nye medlemmer. 
Who am I?
My name is Niklas, I am 26 years old and live and work in Aalborg. I finished my education at Aalborg University in 2016, and since then, I have worked as a software developer in the private sector.
Why am I a candidate?
I am a candidate, so that I can represent the young and new in field. I will work to make the transition from study to work easier, and to ensure that younger members also get something of their IDA membership. I think it should be easier to find relevant offers and events from IDA and manage which networks you are a part of.
Why should you vote for me?
You have to vote for me if you want one to take care of the young people's interests and needs and who will fight for IDA to continue to attract and retain new members. 

Kandidater i