Søren Brandbyge

Liste Private Ingeniører_pi
Alder / Age 58
Arbejdssted / Workplace LEGO System A/S
Uddannelse / Education Cand.techn.al.
Retning / Field Cand.techn.al., Levnedsmiddel & Fødevarer
Hvem er jeg?
Ganske almindelig mand med en en god blandet baggrund. Tror at vejen frem er samarbejde, klare mål og tolerance.
Hvorfor stiller jeg op?
Alle kan gøre en forskel. Det handler blot om at tage første skridt.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Hvis du tror på kompromis og pragmatik, frem for kævl og skyttegravskrig, og smid så lidt visioner ind i mikset, ja, så er jeg manden.
Who am I?
A plain and simple man with a good convoluted background. My inner belief is cooperation with clear goals and a healthy portion of tolerance is the way forward.
Why am I a candidate?
Everyone can make a difference, but it takes to take the first step.
Why should you vote for me?
If You believe in compromise and pragmatic solutions, instead of brawl and trench wars, and then throw in a good dose of visions - well, then I'm Your man.

Kandidater i