Kathrine Nygaard Stannov

Liste Yngrelisten
Alder / Age 37
Arbejdssted / Workplace ENTSOG
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Eksport
Hvem er jeg?
Jeg har været medlem af IDA siden jeg startede på Vitus Bering i Horsens, det nuværende VIA, i 2002. Jeg blev færdig som eksportingeniør i 2007. Jeg har altid været en flittig bruger af foreningen til kurser og sociale arrangementer, og blev frivillig i bestyrelsen for IDA Trekantsafdelingen i 2008, hvor jeg var formand 2009-2013. I 2010 blev jeg valgt ind i repræsentskabet for IDA, og jeg er stolt af at foreningen giver så meget indflydelse til medlemmerne. Jeg har arbejdet for Energinet.dk som IT konsulent inden jeg blev udstationeret i Bruxelles til ENTSOG, en organisation under EU Kommissionen. Jeg er nu fastansat i Bruxelles, og pendler til København 5-6 gange pr. år til IDA møder mm.
Hvorfor stiller jeg op?

Jeg bruger min tid på frivilligt arbejde i IDA fordi jeg kan se at det nytter! IDA har gang i vildt mange spændende ting, og det skyldes bl.a. et risikovilligt repræsentantskab, som vil udvikle foreningen til gavn for medlemmerne og det danske samfund, samt dygtige administrative medarbejdere som har fingeren på pulsen. De danske ingeniører og cand.scienter har kvitteret for den udvikling ved at vælte ind af døren, og vi er i dag næsten 120.000 medlemmer, dvs. mere end en fordobling siden jeg blev valgt ind første gang!

Den risikovillighed skal fortsætte. Vi skal fortsætte med at klæde ingeniører godt på til fremtidens arbejdsmarked og italesætte den tekniske dagsorden, og vi skal have de unge med. Det nytter ikke at foreningen tegnes af dem som er på vej ud af arbejdsmarkedet. 

Hvorfor skal man stemme på mig?
IDA skal møde medlemmerne hvor de er, uanset om det er for at vedligeholde faglige kompetencer eller skabe rammer for at pleje faglige relationer. Medlemmernes behov være i fokus, og samfundet skal kende vores standpunkt. Dynamik, gennemsigtighed og gennemslagskraft er vigtige for at fastholde IDAs position som en moderne fagforening, der er der for sine medlemmer i enhver fase af livet, hvad enten det er som studerende, ansat, forælder, leder, ledig, pensionist, you name it! Det betyder også at vores ressourcer skal bruges bedst muligt, inklusive vores studiemedlemmer og netværket af IKKE-ingeniører, som alle medlemmerne tilsammen har adgang til. Vores frivillige er en kæmpe ressource, som skal have de bedste betingelser for at varetage hvervet. IDA har taget et vigtig skridt ved at binde Vision 2025 op på FNs verdensmål, og IDA skal fortsat bruge sin position som teknologiens stemme nummer ét til at sikre gode arbejdspladser for vores medlemmer, til glæde for hele Danmark. IDA skal i øvrigt tegnes af en repræsentativ skare af medlemmerne, så medlemsdemokratiet matcher medlemmerne.
Jeg har nu siddet i IDAs Repræsentantskab i 9 år og jeg forvalter min stemme godt. Jeg forbereder mig og sørger for at italesætte de yngre medlemmers interesser, de frivillige, dem der ikke lige er i København, fx provinsen eller udlandet som jeg selv, og især dem der ikke har dansk som modersmål.

Skriv gerne til mig på LinkedIn hvis du har spørgsmål til mit kandidatur: https://www.linkedin.com/in/kathrine-nygaard-stannov-2236873/
Who am I?
Member of IDA since 2002 and very active volunteer since 2008. First serving as a local president in IDA Trekantsafdelingen, and since 2010 as a member of Repraesentantskabet, aka the General Assembly. I worked for Energinet, the Danish Transmission System Operator, before I was seconded to ENTSOG in Bruxelles. Since October 2018 I am fully employed by ENTSOG, and travel to Denmark 5-6 times per year to join Yngrelisten's discussions.  
Why am I a candidate?
I'm a candidate for the General Assembly for the 4th time because I can see that the work do in Yngrelisten matters! The progress made in IDA in the last 10 years has been due to an Executive Board that took risky decisions, supported by a venturous General Assembly. Engineers in Denmark have praised that development by joining our organisation in thousands, and we are now more than 120.000 members, including students, expats, science majors from the universities etc., i.e. more than double since 2004! 

This adventurous spirit must continue! 

We must continue with ensuring the employability of all our members, including the young graduates, and ensure that non-Danish speaking members are welcome into all areas of IDA. The association must be lead by young people, not those about to leave the labour market. 


Why should you vote for me?
IDA should be ready to meet their members at all stages of their life. Student, employee, employer, self employed, parental leave, retired, you name it, and ensure a framework for development and networking. Our volunteers are a huge resource that should be cherished and nurtured, and the members network of non-engineers should be considered too.

Please contact me via LinkedIn if you have questions about my candidacy: https://www.linkedin.com/in/kathrine-nygaard-stannov-2236873/ 

Kandidater i