Jens Andresen

Liste Private Ingeniører_pi
Alder / Age 62
Arbejdssted / Workplace Develco A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm
Hvem er jeg?
Jeg er elektronik ingeniør med speciale i svagstrøm og radio kommunikation. Jeg har været engageret i IDA politik i over 18 år. Jeg har blandt andet  været bestyrelses medlem og formand for VGA (forgængeren for IDA Privat) og medlem af IDA-Privat's bestyrelse. Jeg har været medlem af IDA's repræsentantskab siden 2008, og medlem af hovedbestyrelsen siden 2013.
Derudover deltager jeg i de lokale arrangementer i IDA Vestjylland. For øjeblikket sidder jeg i IDA Silkeborgs bestyrelse.


Hvorfor stiller jeg op?
Jeg er specielt interesseret i at Ingeniørerne har gode løn og arbejds vilkår. Det har jeg arbejdet for på alle mine tillidsposter siden 1999, hvor jeg blev medlem virksomhedsgruppen på Grundfos. Som formand for og medlem af Kompetenceforum i IDA Vestjylland har jeg lavet at stort antal arrangementer omkring arbejdsvilkår i Vestjylland. Som medlem af IDA Silkeborg er jeg med til at lave arrangementer for medlemmerne i Silkeborg. 

Kandidater i