Signe Bjerre Sørensen

Liste Yngrelisten
Alder / Age 39
Arbejdssted / Workplace Vestas Wind Systems A/S
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Kemi Teknik
Hvem er jeg?
Jeg har været medlem af IDA siden min studie tid, og blev færdig som Ingeniør i Kemi Teknik i 2005. Jeg arbejder i dag for Vestas Wind Systems A/S hvor jeg har arbejdet siden 2006, jeg arbejder som specialsit i vores Test afdeling. 
Jeg støtter naturligt op omkring Yngrelisten, som siger 'Fokus på det globale arbejdsmarked', Verdensmål #17: 'Partnerskaber for handling'.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg mener at Yngrelistens arbejde er vigtig for at bevare IDA som en sund, moderne og mangfoldig forening.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg støtter op om Yngrelistens ambition om at skabe mere IDA ude i regionerne, som fx Vestjylland, og mere regional synlighed på hovedkontoret paa Kalvebod Brygge. Dertil støtter jeg op om at få flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDAs bestyrelser f or at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden.
Yngrelisten siger: 'Flere aktive unge i IDA', Verdensmål #10: 'Mindre ulighed'.
Who am I?
I graduated as Chemical Engineer in 2005 and i am working at Vestas Wind System A/S. Hence, I support Yngrelisten saying: 'Focus on the globale labour market' supporting SDG#17: 'Partnerships for goals'.
Why am I a candidate?
I believe there is still work to be done to ensure a diverse young Association, and Yngrelisten plays a vital role in this.
Why should you vote for me?
I will work for greater IDA visibility in the regions and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift which will help to strengthen IDA for everyone now and in the future. Yngrelisten says: 'More young active in IDA' supporting SDG #10: 'Reduced inequalities'.

Kandidater i