Paul Riis Arndt

Liste L E D E R L I S T E N
Arbejdssted / Workplace DanSolar ApS
Uddannelse / Education EksportIngeniør US - ARM, MBA
Retning / Field Risk Management US, Eksportingeniør
Hvem er jeg?
Handlinger beskiver hvem man er; - opfinder, menneskekender, leder, iværksætter - en, der elsker teknologi og arbejder for at gøre verden et bedre sted at være, både for mennesker og andre levende væsner, igennem positiv og synlig ledelse.

Jeg trives ved, igennem fællesskabet, at være med til at gøre en forskel - og skabe balance mellem privat- og erhvervsliv igennem positiv ledelse og resultater, vi alle kan være stolte af (<30 ledelseserfaring).

Du kan også se dette lille klip for at få et billede af hvem jeg er…https://www.youtube.com/watch?v=Pj5vkhp05I8 

Hvorfor stiller jeg op?
Det er min forventning, at jeg kan være med til at skabe en spændende udvikling inden for ledelse til medlemmernes fordel. Vi skal kunne bruge "IDA Ledelse" som inspirationkilde og holde os opdateret eller inspireret til, at blive leder med ingeniørfagene, som baggrund/fundament. 
Hvorfor skal man stemme på mig?
Du vil gerne have en ildsjæl, der vil dig det bedste og vil arbejde for at påvirke og skabe spændende udvikling inden for ledelse til medlemmerne, så man kan bruge "IDA Ledelse" som inspirationkilde og holde sig opdateret eller inspireret til at blive leder med teknologi mv. som baggrund.
Who am I?
Actions describe who you are. - Inventor,  Engineer, Leader, Entrepreneur - One who loves technology and works to make the world a better place to be in, - for humans and other living creatures.
It motivates me to make a difference - and create a balance between private/work-life through management minding the focus on all type of results we all can be proud of.
Why should you vote for me?
You would like to have an enthusiast, who wants you the best, and will work for, and to influence and create exciting development within management for the members - so you can use "IDA Management" as the source of inspiration and stay updated or inspired to become a leader within technology etc. as a foundation.

Kandidater i