Hanne Wind Jørgensen

Liste L E D E R L I S T E N
Uddannelse / Education Eksportingeniør, Ledelse, Prince2
Retning / Field Eksportingeniør, Master of Engineering; IT, Elektronik og Mekanik
Hvem er jeg?
Jeg er uddannet eksportingeniør, leder og projektleder

Jeg har 19 års erfaring som Ingeniør, og har især arbejdet med . . .
  Teknisk Projekt Salg
  Teknisk og Merkantil Formidling
  Uddannelse af kommende Tekniske Ledere (Bachelor niveau)
som Adjunkt, Key Account Manager, Technical Product Manager Projektchef inden for på varme-regulering og elektronikudviklingsprojekter.
Jeg har arbejdet i tekniske projekter i globale teams.

Jeg er en resultatorienteret og god kollega, der trives i et internationalt arbejdsmiljø, både strategisk og operationel.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg arbejder for et IDA, som investerer i talentet . . .

"Det vigtigt for mig, at fremme en ledelses kultur, hvor vi tager ejerskab for, at vores teknologiske løsninger skaber værdi."

"For mig er det vigtig, at vi har fokus på vækst, en eksponentiel vækst, med Danmark som en global spiller." Derfor uddanner jeg mine studerende i produktudvikling, teknisk integration og ledelse, med strategisk fokus på værdiskabelse, optimeringsmuligheder og forandringsledelse i en hurtig omskiftelig verden."

Jeg ønsker et øget fokus på at skabe effektivitet, relevans og synlighed for vores medlemmer i Ingeniørforeningen.

Derfor har jeg en vision om at skabe en digital bestyrelses-platform i IDA, hvor IDA medlemmer og teknologiske virksomheder kan udveksle bestyrelsesposter til gavn for IDA medlemmer og virksomheder.

JEG TROR PÅ, at det er nødvendigt, at vi særligt skal styrke indsatsen for at få flere kvindelige IDA medlemmer til at stille op som bestyrelsesmedlemmer i teknologiske virksomheder, for at fremme værdiskabelse, vækst og innovation i danske virksomheder!

Det er årsagerne til, at jeg stiller op til IDAs repræsentantskab ved IDAvalg 2019.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg ønsker at skabe et IDA, som tænder nuværende og kommende ledere, og et IDA der skaber kompetente teknologiske ledere, som har mod og indsigt til at skabe nødvendige resultater.

”Mine personlige ambitioner er, at det ikke er nok, at drive velfungerende afdelinger. Arbejdspladsen skal være præget af at være en kilde til arbejdsglæde og trivsel for alle medarbejdere og ledere"

Derfor skal du stemme på mig til IDAs repræsentantskabs VALG 2019

Jeg er medlem af IDA Lederforums bestyrelse i Østjylland, suppleant til IDAs Repræsentantskab og tidligere medlem af IDAs Ansattes Råd samt har gennemført IDAs Talent Uddannelse, IDAs nationale bestyrelsesuddannelse.

Jeg er tidligere medlem af virksomhedsgruppens bestyrelse: Ingeniørgruppen på Danfoss og tidligere (medarbejdervalgt) suppleant i bestyrelsen Danfoss A/S


Connect med mig
https://www.linkedin.com/in/hanne-wind-j%C3%B8rgensen-2764409/?originalSubdomain=dk

Kandidater i