Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 70
Arbejdssted / Workplace ROSENSTAND A/S
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Teknikumingeniør, Byggeri & Anlæg
Hvem er jeg?

Jeg har været aktiv i IDA politik siden jeg blev færdig uddannet 1975 fra Århus Teknikum, først som formand for IngeniørSammenslutning selskab for Yngre ingeniører i Østjylland. Dog med en lang pause i 80’ og 90’ hvor en international karriere satte begrænsninger.

I det nye årtusinde har jeg bl.a. været formand for IDA Lederforum Midt/Vest og formand for IDA Aarhus afdelingen.

P.t. er jeg formand for IDA SKU (Selskabernes Koordinerings Udvalg),

- næstformand i IDA Østjysk Regions Råd og

- næstformand i IDA Lederforum Midt/Vest.

Desuden tovholder i Østjylland for IDA bæredygtighedskaravane, sekretær i erhvervsrådet ØJR og medtilrettelægger af ØJR dimittend fest mv.

I mit ingeniørliv arbejder jeg med infrastruktur gennem karrierer med forskellige indgange, som producent (service chef, produktchef, udviklingschef), som rådgiver (selvstændig rådgiver) og som bygherre (projektleder).  - og stadig på arbejdsmarkedet!

Medlem af forskellige udvalg i Dansk Standard, Danva og Undervisningsministeriet.

Hvorfor stiller jeg op?

Det er vigtigt for mig, at der i IDA er et godt arbejdsklima mellem de forskellige interessegrupper i foreningen, som frivillig er det desuden nødvendig at kunne arbejde ”hånd i hånd” med IDA’s ansatte, det kan/skal lykkes gennem mit SKU arbejde og en plads i repræsentantskabet.

Alt sammen til glæde for alle foreningens medlemmer!

Hvorfor skal man stemme på mig?

Man skal stemme på mig fordi jeg, i IDAs politiske organer, vil arbejde for, at vi i en forening der stadig vokser, beholder den nære kontakt mellem medlemmer, frivillige og ansatte.

Fortsat respekt om foreningen med begreber som;

Ordentlighed (på arbejdspladser og i IDA – som rækker ud i samfundet)

Synlighed (Teknologiens stemme #1)

Naturlig platform for moderne ledere

Innovation og udvikling (med hensyn til klima og bæredygtighed)

Altid højeste teknologiske niveau (præge uddannelse og efteruddannelse i DK)

Kandidater i