Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 34
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Sundhed, veterinærmedicin & Idræt
Hvorfor skal man stemme på mig?
  • Lige muligheder og lige vilkår for alle: Mangfoldighed styrker væksten.
  • Moderne ledelse er relevant for alle: Samarbejde og vidensdeling giver bedre trivsel.
  • Innovation og trivsel går hånd i hånd: Velfungerende medarbejdere er bedre innovatører

Kandidater i