Ulla Röttger

Liste L E D E R L I S T E N
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm
Hvem er jeg?

Teknologisk ildsjæl
Jeg har været topleder i en energi- og miljøvirksomhed i 16 år.

Har mere end 12 års erfaring med interessevaretagelse som leder i brancheorganisation. Har været ansvarlig for udviklingsprojekter og anlæg af kraftværker, senest projekt til 4 mia. kr.

Bestyrelseserfaring i forskellige typer selskaber lige fra aktieselskaber til fonde. Medlem af og formand for en række offentlige råd og nævn indenfor energi, miljø og klima, erhvervsudvikling og F&U.  

Vant til at arbejde med og for politikere og kommunikere i pressen.

Jeg er en ildsjæl, der også lægger vægt på at arbejde på tværs af fagligheder og gerne ud fra utraditionelle og “skæve” synspunkter.

Hvorfor stiller jeg op?

Arbejde for at gøre en forskel
IDA har stor betydning for medlemmerne og spiller en væsentlig rolle i samfundet.

Jeg vil gerne bruge mine kompetencer, erfaringer og netværk i IDA regi, fordi jeg derved kan gøre en forskel.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Styrke IDA
Den såkaldte 4. Industrielle revolution åbner for masser af muligheder og udfordringer for organisationer, virksomheder og samfund.

Ledere i IDA er naturvidenskabeligt og teknisk funderet og har - til forskel fra andre fags ledere - en særlig forudsætning for at forme fremtidens lederskab.

Det bør der være meget mere fokus på i og udenfor IDA.

Og så brænder jeg for, at der kommer flere kvinder i bestyrelser, topledelse, professorater, mellemledelser mv.