Jens Vesterbæk

Liste Selvstændige Ingeniører
Alder / Age 45
Arbejdssted / Workplace Esbjerg
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Maskin, Mekanik & Industri
Hvem er jeg?
Jeg hedder Jens, er 45 år, og bor mellem Esbjerg og Ribe. Privat har jeg 4 delebørn og har en ikke samboende kæreste. Jeg dimitterede som ingeniør i 2001 og har siden gennemført en HD i Regnskab og Økonomistyring. Har også et svendebrev som mekaniker fra 1994.

Til dagligt er jeg selvstændig, men arbejder under Lloyd's Register navn, som surveyor inden for oile & gas sektoren. En sektor jeg har arbejdet med siden 2001

Har sæde i Forenet Kredits (tidligere Nykredit) repræsentantskab og har opnået nyvalg Syd Energis repræsentantskab fra 2019.

Hvorfor stiller jeg op?
Generelt er jeg interesseret i det organisatoriske og politiske arbejde. Har som regel en holdning til det meste. Derfor ligger det mig også naturligt, at vælge dette tillidserhverv.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg har gennem de sidste 10-10 år set, hvordan flere og flere højtspecialiserede danske ingeniørjobs forsvinder til fordel for udlændinge, som arbejder i Danmark på den lukrative Forskerskatte-/specialistrordning. En ordning, hvor man kan nøjes med at betale 27% flad skat i 7 år. Dette forstænger den allerede højtuddannede ingeniørstab, vi har i Danmark. Derfor mener jeg, at IDA, som jo skal varetage danske ingeniørers interesser, skal arbejde politisk for at få denne ordning afskaffet, så danske ingeniører konkurrerer på lige vilkår som udlændinge.

Kandidater i

IDA Fyn
Ingen kandidater fundet.
IDA København
Michael Fahlgren
Knud Plesner
Erik Friis-Madsen
Stanley Dakin
Ulrik Danneskiold-Samsøe
IDA Nord
Ingen kandidater fundet.
IDA Nordsjælland
Ingen kandidater fundet.
IDA Østjylland
Ingen kandidater fundet.
IDA Sjælland
Ingen kandidater fundet.
IDA Syd
Jacob Jacobsen
Jens Vesterbæk
IDA Vestjylland
Ingen kandidater fundet.